Martin Nyberg blir andre vice ordförande och tar plats i Handels högsta ledning tillsammans med ordförande Linda Palmetzhofer och förste vice ordförande Elisabeth Brandt Ygeman som båda enhälligt valdes om av kongressen på onsdagen.

Från prao till VU

En påtagligt rörd Martin Nyberg berättade om sin resa inom Handels som började redan för 25 år sedan.

– Då var jag prao-elev på Handels avdelningskontor i Halmstad.

Först tio år senare blev han medlem i förbundet när han var lagerarbetare på Servera.

– Det var många tuffa förhandlingar, men min största bedrift måste vara att företaget hette Servera när jag började och Martin & Servera när jag slutade. Så vi får se vad Handels heter om några år! skämtade han.

På senare år har han varit anställd på Handels i Halmstad och Helsingborg där han fram till nu varit ombudsman. Han räknar med att bo kvar i Halmstad och veckopendla till förbundskontoret i Stockholm när vardagsarbetet där återupptas efter coronarestriktionerna.

Två utmaningar

Martin Nyberg pekade ut två utmaningar som han anser blir extra viktiga för Handels framöver.

– Det handlar om trygga jobb. Hyvling av arbetstid drabbar många anställdas trygghet, men det är också risk att arbetsgivarna får svårt att hitta kompetent personal. Det andra är arbetsmiljön – inte minst för våra inhyrda kamrater som riskerar att få de tyngsta arbetsuppgifterna och bli utslitna i förtid. Ta hand om dem!

Handels nyvalda ledning: Linda Palmetzhofer, förbundsordförande, Elisabeth Brandt Ygeman, förste vice och Martin Nyberg, andre vice ordförande

Linda Palmetzhofer, som varit Handels ordförande i snart ett år, är nu kongressvald på posten. Tårögd tackade hon kort för förtroendet. Vid kongressens avslutning på torsdagen kommer hon att hålla ett längre linjetal.