Handels har inför kongressen räknat ut hur en medlemsavgift på 356 kronor i månaden fördelas inom förbundet. Den största kostnaden är personalen ute på lokalavdelningarna. Hit går 86 kronor. Nästan lika mycket pengar går till de medlemsförsäkringar som ingår, som hem- olycksfalls- och inkomstförsäkring.

30 kronor går till förbundssekretariat/folkrörelsedemokrati och förtroendevalda. Det mesta går till ersättningar till lokala förtroendevalda som gör uppdrag åt Handels, men även till bland annat lednings- och chefsmöten.

Facklig rådgivning till medlemmar

22 kronor per medlem går till Arbetslivsenheten. Där arbetar man bland annat med facklig rådgivning till medlemmarna, med att förhandla fram kollektivavtal med arbetsgivarna och arbetsmiljöfrågor.

Lika många kronor går till medlems- och organiseringsenheten. Där jobbar man till exempel med medlemsservice, värvning av nya medlemmar, ungdomsverksamhet och politisk verksamhet.

Opinions- och kommunikationsenheten kostar 13 kronor per medlem. Här jobbar man med marknadsföring och kommunikation via till exempel hemsidan och sociala medier. Här görs också lönestatistik och olika utredningar.

På Handels kongress debatterades avgifterna. Några ville att de obligatoriska försäkringarna skulle tas bort ur medlemsavgiften för att göra det billigare. Det fanns också en motion om att sluta lägga pengar på internationell verksamhet. Dessa förslag röstades dock ner av kongressen.

Utredning om pengarna går till rätt saker

Avgiftskommittén som räknat ut kostnaderna inför kongressen föreslår att hela Handels organisation, verksamhet och arbetssätt ska ses över i en utredning för att säkerställa att förbundet använder sina resurser på bästa sätt.

– Vi vill att alla medlemmar ska få ett likvärdigt medlemsskap, oavsett om de bor i Ystad eller Umeå. Samtidigt vill vi vara nära arbetsplatserna. Är vi bäst organiserade idag med de 19 avdelningar vi har? Detta har vi inte sett över sedan 1995 och en hel del har ändrats sedan dess, säger Elisabeth Brandt Ygeman, andra vice ordförande i Handels.

Hon tycker också att utredningen ska se över olika typer av medlemsskap. Till exempel att alla som går Handels- och administrationsprogrammet kan bli medlemmar gratis medan en som går ett studieförberedande program och jobbar extra på Ica måste betala.

Än finns inga direktiv till utredningen. Kongressen ställde sig bakom utredningen.