Ersättningen för obekväm arbetstid är en viktig fråga för både arbetsgivare och anställda i handeln, betonar Svensk Handels förhandlingschef Ola Axelsson. Han är glad att fackets och arbetsgivarnas gemensamma arbetsgrupp om ob-frågan nu börjat jobba.

– Ob-ersättningen i detaljhandeln är hög jämfört med många andra branscher. Vi vill diskutera om det är möjligt att omvandla en del av ob-ersättningen till ordinarie lön – utan att minska den totala lönesumman, säger Ola Axelsson.

Vilka konsekvenser skulle det kunna få?

– Vi ser möjlighet att premiera erfarenhet och kompetens. Det skulle kunna göra yrket mer attraktivt att utvecklas i för dem som vill stanna långsiktigt i branschen i jämförelse med exempelvis studenter som är ute efter ett mer tillfälligt jobb.

I dag är ob-tillägget 100 procent på söndagar. Vilken nivå bör den ligga på?

– Det är en fråga för samtalen mellan parterna.

Arbetsgruppens mål är att lokala överenskommelser om ändringar i ob-systemet ska kunna träffas på enskilda arbetsplatser. Gruppens arbete ska vara klart hösten 2022 för att bilda underlag till avtalsrörelsen våren 2023.

När kan de första exemplen vara igång?

– Det vet jag inte. Vi får ha respekt för att det är en svår och viktig fråga. Men det är positivt att vi parter kan prata om saker, även där vi delvis tycker olika.