I avtalsförhandlingarna som avgjordes i höstas drev både Handels och Svensk Handel krav på förändringar i ob-systemet i detaljhandeln. Facket ville införa ob-tillägg på tidiga morgnar och utöka det på lördagar och helgaftnar. Arbetsgivarna ville tvärtom sänka ob-nivåerna, för att som man sade, ”omvandla ob-ersättning till vanlig lön”.

Att skapa ett sådant system skulle på sikt riskera att bli en stor förlust för de anställda, varnade Handels i en rapport som slog vakt om ob-tilläggens stora värde för butiksanställda. 

Arbetsgrupp har börjat

I det kollektivavtal som träffades i november efter strejkvarsel och medling gjordes inga förändringar av ob-systemet. Men parterna enades om att titta på frågan i en gemensam arbetsgrupp. Gruppen har under våren inlett sitt arbete.

Nu är arbetsgivarna tydliga med att det inte handlar om att sänka de totala lönekostnaderna utan att omfördela dem. Det gör det mer smakfullt för oss.

Per Bardh, Handels avtalssekreterare

– Vi ska titta på om det går att omdisponera en del av ob-ersättningen utan att sänka de totala lönekostnaderna, säger Handels avtalssekreterare Per Bardh.

Handels har i alla år varit motståndare till sänkt ob. Varför är det nu plötsligt okej att diskutera saken?

– Vi hade invändningar men var inte helt avvisande. Nu är arbetsgivarna tydliga med att det inte handlar om att sänka de totala lönekostnaderna utan att omfördela dem. Det gör det mer smakfullt för oss.

Vilka är era invändningar?

– Det är tveksamt att ta ersättning från vissa medarbetare för att höja andras lön. Och det kan bli svårare att rekrytera personal till obekväma tider.

Lokal överenskommelse

Tanken är att fack och arbetsgivare på enskilda arbetsplatser ska kunna sluta lokala avtal om att omvandla en del av ob-ersättningen till vanlig lön. Överenskommelsen ska kunna sägas upp, så att man i så fall återgår till de ob-nivåer som gäller enligt det centrala detaljhandelsavtalet. Denna typ av lokala försök ska enligt Per Bardh kunna starta i början av 2022. Men inte på vilka arbetsplatser som helst.

– Det krävs en väl fungerande relation mellan fackklubb och arbetsgivare för att det ska bli en bra dialog om detta. På arbetsplatser utan facklig närvaro blir det omöjligt, säger Per Bardh.

Att slå vakt om ob-tilläggen brukar vara ett starkt krav från Handels medlemmar. Hur bedömer du intresset bland medlemmar att på detta sätt sänka dem?

– Det beror nog på ens egen situation. De som jobbar mycket ob-tid ogillar nog tanken mer än de som jobbar lite ob. Vi vill inte att det här ska ses som att ob-ersättningen i detaljhandeln är för hög.

Fakta: Ob-ersättning i detaljhandelsavtalet

måndag–fredag 18.15–20.00                   50 procent
måndag–fredag efter klockan 20.00        70 procent
lördagar efter klockan 12.00                    100 procent
söndagar och helgdagar                           100 procent

Handelsnytts läsarkrönikör Karl Jungell, som arbetar i dagligvarubutik, hör till dem som faktiskt anser att ob-ersättningen är för hög.

– Vi får en väldigt orättvis fördelning av pengarna när vi värdesätter vissa timmar så här mycket. En som bara jobbar två dagar i veckan kan tjäna lika mycket som den som jobbar fem dagar, säger Karl Jungell i en videokrönika.

Svårt för föräldrar

Han pekar på att han som förälder till förskolebarn inte har möjlighet att ta de arbetspass som ger mest betalt.

– Min lön lider riktigt mycket av det, säger Karl Jungell och förordar just en omfördelning från ob till vanlig lön.

Inlägget har väckt livlig diskussion på Handelsnytts sociala medier. Många kommentarer är kritiska, men Karl Jungell får också medhåll.