LO:s representantskap beslutade på torsdagskvällen att LO ska begära förhandlingar med Svenskt Näringsliv om ett nytt omställningsavtal. Handels ordförande Linda Palmetzhofer är glad över beslutet.
– Det är mycket bra att Handels medlemmars rätt till en god omställning säkerställs, säger hon.

Bakgrunden är det huvudavtal som arbetsgivarna Svenskt Näringsliv i höstas slöt med tjänstemannafacken i PTK efter de så kallade las-förhandlingarna. LO sa nej, men LO-facken IF Metall och Kommunal anslöt sig senare.
Uppgörelsen innebär bland annat att arbetsgivare får ökad makt över vilka som sägs upp vid arbetsbrist. I gengäld får anställda bland annat bättre möjligheter till omställning om de sägs upp. Omställning ska även erbjudas till visstidsanställda och sjuka och inte, som idag, enbart tillsvidareanställda.

”Så kan vi inte ha det”

Förbättringarna gäller för anställda som omfattas av huvudavtalet, men också i statlig regi för anställda vid företag utan kollektivavtal. Om inte reglerna ändras riskerar Handels medlemmar alltså att få sämre villkor än många andra. Det är inte rimligt att anställda med kollektivavtal har sämre villkor än de som saknar avtal, menar Linda Palmetzhofer.
– Så kan vi inte ha det. Jag tror att även arbetsgivarna är intresserade av att värna den svenska modellen, säger hon med förhoppning att de nya förhandlingarna ska leda till att omställningen blir likvärdig för alla.

Kan det på sikt bli aktuellt att Handels ansluter sig till huvudavtalet i sin helhet?
– Som läget är nu har vi inget annat beslut än det vi tog i höstas när LO:s styrelse i enighet sa nej till överenskommelsen. Vi tyckte inte att balansen var jämn mellan arbetsgivare och anställda.

Kommunal anslöt sig efter att ha fått förbättringar i villkoren kring visstidsanställningar och hyvling av arbetstid. Varför räcker inte det för Handels?
– De villkoren har Handels redan infört i våra egna kollektivavtal, och det har inte lett till färre visstidsanställningar. Arbetsgivaren kan fortfarande ha tidsbegränsade anställningar utan att ange skäl. Vi vill att anställningsformen ska tas bort.

Vad hoppas du att de nya förhandlingarna ska leda till?
– I första hand att vi löser omställningsfrågan. Sen får vi se. Spelplanen förändras hela tiden. Det viktigaste är att Handels medlemmar får så bra villkor som möjligt.

Läs även artikel i Arbetet: ”Nya las: Detta betyder nya förhandlingar mellan LO och Svenskt Näringsliv”