Varför tar Ica till avsked i stället för ”mjukare” alternativ när det enligt facket inte ens finns saklig grund för uppsägning?

– Att avskeda en medarbetare är inget vi tar lätt på, och det blir bara aktuellt om vi bedömer att det finns skäl för det. De fall som nu tas upp avser medhjälp till misshandel av annan medarbetare, narkotikabrott, sexuella trakasserier på arbetsplatsen och framförande av truck under påverkan av narkotika. Medarbetare utsätter sina kollegor för handlingar som ingen någonsin skall behöva tåla i sitt arbete, och Ica har en skyldighet att agera för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats, säger Patrik Frank.

Beror det på ekonomiska skäl, då uppsägning av personliga skäl som regel blir en mer kostsam process för arbetsgivaren?
– Nej.

Vad är orsaken till att så många tvister om avskedande hamnat i AD just i år, när det varit ovanligt tidigare? Har Ica ändrat policy i hur man hantera detta?

– Det finns ingen ändring i Icas hantering av liknande ärenden. Det är två tvister som ligger i AD. Övriga två har återkallats av LO-TCO Rättsskydd/Handelsanställdas förbund.

Skulle Ica ha agerat annorlunda om de föreslagna nya las-reglerna för uppsägning hade gällt i dag?

– Nej.