Din chef måste:

  • Undersöka, bedöma och åtgärda riskerna i arbetsmiljön. Detta kallas systematiskt arbetsmiljöarbete. Förändringar som exempelvis personalförändringar/ändrade arbetstider ska alltid riskbedömas innan förändringarna genomförs.
  • Se till att du inte har fler arbetsuppgifter än du har möjlighet att klara av. Att vid underbemanning fortsätta göra samma jobb under en längre tid är alltså inte ok. Det måste arbetsgivaren lösa. Arbetsgivaren måste nämligen se till att kraven inte överstiger resurserna under en längre tid. Men hur deta göras kan variera. Det kan exempelvis vara att minska arbetsmängden, öka bemanningen eller ändra prioritering av arbetsuppgifter. MEN: att tillfälligt prioritera bort arbetsuppgifter för att lösa permanent underbemanning är inte ok. Då skjuts bara problemen på framtiden.
  • Ha en dialog med dig och dina kollegor.

Det här kan du göra:

  • Prata med chefen. Hen måste lösa situationen. Det finns det lagar och föreskrifter om. Det är viktigt att du talar om – inte kompenserar – bristerna i arbetsmiljön.
  • Finns det ett skyddsombud på arbetsplatsen kan du gå dit.
  • Du kan också vända dig till fackets avdelning där du bor. Där finns regionala skyddsombud som kan hjälpa dig.

Om ingenting hjälper:

  • Skyddsombudet kan anmäla till Arbetsmiljöverket. Läs om det här!
  • Du kan också själv anmäla till Arbetsmiljöverket. Det gör du via mejl och anmälan är sekretessbelagt, det vill säga arbetsgivaren får inte reda på vem som anmält. Glöm inte skriva företagets namn och adress.

Vill du veta mer? Arbetsgivarens skyldigheter finns reglerade i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt systematiskt arbetsmiljöarbete.