– Det finns ingenting som tydligt pekar på att krocken skulle ha skett med flit. Att under de omständigheterna avskeda någon är en väldigt drastisk åtgärd. En arbetsgivare får endast avskeda någon vid grovt åsidosättande gentemot arbetsgivaren. Dagab är ute på hal is här, säger Patrik Bohman, ombudsman på Handels.

”Lätta krockar sker varje vecka”

Krocken var en olyckshändelse, menar facket och enligt stämningsansökan gick det till så här: Sebastian, som vi kan kalla honom, sitter i sin truck och väntar på att kunna köra förbi en kollega. Vad han inte ser är att i andra änden av gången väntar en annan kollega på precis samma sak. När gången väl blir fri börjar båda köra samtidigt. Sebastian saktar in men tänker att de borde kunna passera varandra utan att krocka. Han slår in i bakdelen på kollegans truck. Krocken är mild, ingen skadas och inget larm går. Att anställda råkar slå in i varandras fordon händer flera gånger i veckan eftersom lagrets utrymmen är trånga, står det i stämningsansökan.

Men i det här fallet får krocken konsekvenser. Kollegan upplever att Sebastian kört in i hans truck med flit. Så Sebastian, kollegan och arbetsledaren har ett möte. Det slutar enligt facket med att kollegan och Sebastian ber varandra om ursäkt. Sebastian får också veta att han kan komma att få en skriftlig erinran. Händelsen ses som avslutad. Det är den inte. Dagab bestämmer att en utredning ska göras. Sebastian stängs av från sitt arbete under två veckor. Därefter avskedas han.

Skillnaden mellan avsked och uppsägning

En anställd som har misskött sig på jobbet kan bli avskedad eller uppsagd. Detta regleras i lagen om anställningsskydd (las).
Avskedande:
får ske om den anställde misskött sig grovt, till exempel genom stöld, misshandel eller andra brott. Det gäller framför allt brottslighet som har koppling till jobbet.
den avskedade måste lämna arbetsplatsen omedelbart, har inte rätt till uppsägningslön och blir avstängd från a-kassan under 45 dagar.
Uppsägning av personliga skäl:
får ske vid mindre allvarlig misskötsamhet.
den uppsagde har rätt till lön under uppsägningstiden.
Uppsägning ska ha saklig grund.

Handels stämmer Dagab

För det stämmer nu Handels Dagab för brott mot anställningslagen, las, och kräver skadestånd. Facket menar att Dagab varken har rätt att avskeda eller säga upp Sebastian på grund av händelsen. Sebastian har under sina 13 år aldrig tidigare fått någon tillsägelse. När händelsen inträffade var han skyddsombud på arbetsplatsen. I ett mejl till Handelsnytt skriver Dagabs kommunikationschef Marie Svaton att företaget inte kommenterar enskilda personalärenden i media utan hanterar dessa med berörda parter.

Då kan domstolen av göra

Den som anser sig ha avskedats eller sagts upp felaktigt kan begära att beslutet ogiltigförklaras. Om en domstol förklarar uppsägningen eller avskedandet ogiltigt har den anställde rätt till skadestånd. Om arbetsgivaren vägrar låta den anställde komma tillbaka till jobbet måste hen betala skadestånd på mellan 16 och 32 månadslöner beroende på anställningstid. Många fall löses genom förlikning, det vill säga en uppgörelse mellan den anställde och arbetsgivaren innan tvisten gått till huvudförhandling i domstolen.