Du som gjort din plikt, ska också kunna kräva din rätt. Det är en självklar utgångspunkt för pensionen. Men idag är det alldeles för många som har en för låg pension och som frågar sig om det ens har lönat sig att jobba. Så kan vi inte ha det. 

Pensionen ska vara något att se fram emot. Efter många år av slit ska man kunna lita på att den ekonomiska tryggheten finns där att falla tillbaka på. Därför måste pensionerna höjas. Socialdemokraternas mål är att du ska kunna få minst 70 procent av din slutlön i pension. Det är ett mål som förpliktigar och som kräver att vi jobbar på flera fronter samtidigt.

Garantipension

Det har tagits flera viktiga steg för höjda pensioner. 2020 höjdes pensionen för dem med allra lägst pensioner. Det gjordes genom höjd garantipension och stärkt bostadstillägg. Taket i bostadstillägget höjdes från 5 600 kronor till 7 000 kronor. Nu föreslår regeringen i budgeten för 2022 en ytterligare förstärkning av bostadstillägget. Taket höjs då till 7 500 kronor och konsumtionsstödet, som är en del av bostadstillägget, höjs också. För en ensamstående pensionär med hög boendekostnad innebär det upp till 450 kronor mer i plånboken varje månad.

600 kronor mer

Men kopplingen mellan arbete och pension behöver också bli tydligare. Att ha jobbat och slitit ett långt arbetsliv ska märkas i pensionskuvertet. Därför togs nästa steg för att höja pensionerna nu i september när det nya pensionstillägget började betalas ut. Pensionstillägget ger upp till 600 kronor i månaden för dem som har en allmän inkomstgrundad pension mellan 9 000 – 17 000 kronor. Det är en riktad satsning för dem som arbetat ett långt yrkesliv med låg lön och därför har låga pensioner. 

Handels medlemmar

Det här handlar om alla er som bygger Sverige. Det handlar om Handels medlemmar. Butikspersonalen som ser till att affärerna är öppna och påfyllda med allt vi behöver i vardagen. Lagerarbetarna som ser till att vår växande e-handel fungerar. Inte minst under pandemin har vi sett hur mycket samhället behöver er. För er ska det inte bara löna sig att arbeta, det ska löna sig att ha arbetat också.

Trygghetspension

Och för dem som inte klarar att arbeta ända fram till pensionsåldern, de som sliter ut sig på vägen. De ska också ha trygghet och inte tvingas ta ut sin ålderspension i förtid – med resultatet att pensionen sänks livet ut. Därför vill vi se en trygghetspension för äldre utslitna som inte orkar jobba fram till pensionen.

Höj pensionsavgiften

Men vi vill mer. Ska pensionerna höjas mer måste också pensionssystemet få mer pengar. Bara så kan vi långsiktigt säkra bra pensioner. Därför vill vi öka inbetalningarna till pensionssystemet genom höjd pensionsavgift. 

Pensionen ska vara något att se fram emot. Men det kräver ytterligare insatser från politikens sida.