Linda Palmetzhofer har träffat Mirela Velagic och Walla Deeno och utryckt sitt stöd för deras schemakamp. Enligt henne sätter den fingret på flera av de problem som handelsanställda får leva med i dag.

Den här extrema flexibiliteten som arbetsgivare kräver blir på bekostnad av de anställda. För vissa blir restiden längre än själva arbetsdagen.

LInda Palmetzhofer, Handels ordförande.

– Den här extrema flexibiliteten som arbetsgivare kräver blir på bekostnad av de anställda. För vissa blir restiden längre än själva arbetsdagen. Man blir begränsad både vad gäller barnomsorg, fritid och möjligheten till extrajobb, säger Linda Palmetzhofer till Handelsnytt.

– Det är ett cyniskt sätt att använda sin personal på.

Risk för ökade sjuktal

Schemafrågan är ständigt aktuellt. Att det dessutom förekommit hyvling i botten gör exemplet än mer talande.

– Hur bemanningen och schemat fungerar är väldigt viktigt. I undersökningar ser vi att sjuktalen är högre på arbetsplatser med dålig planering och bemanning.

Hoppas på ny modell

Förhoppningen är att man med stöd av arbetsmiljölagen nu ska driva igenom en förändring och att Zara i Helsingborg kan bli en modell för liknande fall i framtiden.

– Det är imponerande hur de har drivit det hela vägen. Det visar vikten av våra förtroendevalda, säger Linda Palmetzhofer.