Alla i handeln vet hur det funkar. Att jobba heltid är få förunnat. För de som trivs och vill arbeta i branschen är 38,25 timmar i veckan lite som en kruka med guld vid regnbågens slut.

Tack vare ob och extrapass brukar det ändå gå. Så var det även för personalen på Zara i köpcentrumet Väla utanför Helsingborg. Merparten av de 45 anställda kunde leva på jobbet. De som inte kunde det drygade ut kassan med extrajobb.

Mirela Velagic är klubbordförande i butiken. Hon har jobbat här i sex år.

– Det är mycket gemenskapen som gjort att jag stannat, säger hon.

Tre timmar om dagen – varje dag

Men under vintern förändrades villkoren drastiskt. Utan förvarning genomfördes stora ändringar i schemat. Från att de flesta jobbat åtta timmar per dag fördelat på tre, fyra dagar i veckan skulle de nu i stället vara på plats fem till tre timmar varje dag.

Zara har lagt ett schema som inte tar hänsyn till människorna bakom. Efter schemaändringen har tre valt att sluta. De får helt enkelt inte ihop det

Walla Deeno, skyddsombud på Zara i Helsingborg.

Att jobba extra har nu i princip blivit omöjligt. För flera anställda har det till och med blivit olönsamt att gå till jobbet. Räknar man in kostnader för kollektivtrafik, bensin och tiden man lägger går man helt enkelt back. Samtidigt finns en oro att de redan höga sjuktalen ska öka ytterligare.

– Zara har lagt ett schema som inte tar hänsyn till människorna bakom. Efter schemaändringen har tre valt att sluta. De får helt enkelt inte ihop det, säger skyddsombudet Walla Deeno.

Hon får medhåll av Mirela Velagic.

­– Det är också påfrestande privat. Det spelar liksom ingen roll om man är inne fem eller åtta timmar. Det tar ändå upp hela dagen.

Det spelar liksom ingen roll om man är inne fem eller åtta timmar. Det tar ändå upp hela dagen.

Mirela Velagic, klubbordförande på Zara Helsingborg.

Butiken tidigare hyvlad

Schemat är inte enda problemet. I en tidigare omorganisering hyvlades personalens timmar. Flera fick gå från 30 till 25 timmar som nu är max. 12 timmarskontrakt har blivit standard. Ungefär hälften av butikssäljarna jobbar 12 timmarsveckor.

Hela situationen har blivit en slags dubbelbestraffning för personalen, menar Katarina Norgren, ombudsman på Handels i Helsingborg.

Bättre då att låta dem jobba tre, fyra timmar per dag hela veckan och be dem stanna när folk blir sjuka. Ingen säger nej när alla jagar timmar

Katarina Norgren, ombudsman Helsingborg.

– De genomförde en omorganisering som innebar hyvling. Vi sa nej men de gick vidare med den ändå. Schemaändringen med fem dagars jobb i veckan på låga kontrakt blev pricken över i:et, säger hon.

– För arbetsgivaren är det värsta som finns att ha ”för mycket” folk inne. Bättre då att låta dem jobba tre, fyra timmar per dag hela veckan och be dem stanna när folk blir sjuka. Ingen säger nej när alla jagar timmar.

Stöttning från Arbetsmiljöverket

Men Mirela och Walla ville inte ge sig.

Arbetsgivaren ska leda och fördela arbetet, men de har ju fortfarande arbetsmiljöansvar? resonerade de.

– Enligt mig bryter de mot arbetsmiljölagen. De har inte involverat oss alls i schemaändringen, säger Walla Deeno.

Sagt och gjort. Walla Deeno skrev ihop en beskrivning av läget – hur schemat påverkar personalens mående och livssituation – och begärde åtgärder från Arbetsmiljöverket.

Efter en tids brevväxling fick hon gehör. Zara har inte undersökt riskerna, och inte sett till helheten för sina anställda. Om företaget inte agerar riskerar de ett vite på 40 000 kronor.

Det är inte en sund arbetsmiljö. Jag kommer att ge allt för att få dem att förstå det

Walla Deeno, skyddsombud på Zara i Helsingborg.

– Jag blev glad att Arbetsmiljöverket backade oss. Det är inte en sund arbetsmiljö. Jag kommer att ge allt för att få dem att förstå det, säger Walla Deeno.

Knäpptyst från Zara

Handelsnytt har sökt flera hr-ansvariga inom Zara för att få deras syn på schemaläggningen. Trots upprepade försök har ingen återkommit. Inte heller från ägaren Inditex spanska kommunikationsavdelning har vi fått något svar.

Zara riskerar ett vite på 40 000 kronor. Ingen på Zara har svarat på Handelsnytts frågor.

Arbetsmiljöverket vill inte kommentera Zaras agerande men säger samtidigt att företagets svar inte varit tillfredställande.

För myndigheten handlar det främst om avsaknad av riskbedömning och samarbete med skyddsombud.

– Man ska alltid beakta helheten. De handlar om att få balans i livet. Riskerna ska bedömas och dokumenteras skriftligt, säger Helen Magnusson på Arbetsmiljöverket region syd.

Problem med schemat? Tänk på detta:

Att få till ett vettigt schema som funkar med livet kan vara en knivig utmaning som handelsanställd. Men det finns vägar framåt.

Scheman ska planeras

Schemat är inget en arbetsgivare kan slänga fram hur som helst. Det ska planeras. En gång per år ska bemanningsplaneringen för de kommande 12 månaderna tas fram med klubb eller fackombud. Då ser man över öppettider, hur ordinarie personal används och hur ofta olika personer arbetar kväll och helg. Man ska även ta hänsyn till familjeskäl och lyssna in önskemål om lediga dagar.

Saknas klubb eller ombud? Utse ett! Eller räck upp handen själv. Det viktiga är att personalen får tycka till.

Rätt att veta en månad i förväg

Utifrån bemanningsplaneringen tas schemat fram. Schemat ska gälla i minst sex månader och du ska få det minst en månad i förväg.

Har man ett schema som rullar över exempelvis fyra veckor kan arbetstiderna variera mellan veckorna. Vissa veckor kan man jobba mer och andra mindre. Sett över perioden ska det ändå stämma hur många timmar man är anställd på.

Obs! Chefen får ändra schemat.  Men då ska man få veta det en månad i förväg. Detta gäller om arbetsplatsen har kollektivavtal, annars är det 14 dagar som gäller.

Önska fem dagar ledigt!

Enligt kollektivavtalet har handelsanställda rätt att önska fem lediga dagar in för nästkommande år. Det kan handla om julafton, skolavslutningar eller bröllop. Önskemålen lämnas för det mesta in senast den 30 september året innan.

16 helger utan jobb

Vissa älskar att jobba helg (Bra ob ju!). Andra är mindre glada för det. Enligt kollektivavtalet har man rätt till 16 helger ledigt per år. Kan vara värt att hålla koll på när du är less på helgslit. Jobbar du på Coop är det 18 lediga helger som gäller.

Arbetsmiljön ­= chefens ansvar

Arbetsgivare är alltid skyldiga att uppfylla arbetsmiljölagen. Där står bland annat att ohälsa och olycksfall ska förebyggas. De måste också följa regler kring samverkan med sina anställda. Görs inte det på ditt jobb? Då kan du vända dig till skyddsombud, eller till Arbetsmiljöverket. Man kan anmäla anonymt.