Antalet personer som kontaktar Handels fackliga rådgivning för att få veta vad som gäller när man säger upp sig har ökat, vilket Sveriges Radio tidigare rapporterat. Av dem är det många som säger att hyvlingen gjort att de måste sluta. Nyligen hyvlade exempelvis Åhléns anställdas timmar.
– Många i handeln jobbar deltid så när timmarna dras ner ytterligare räcker inte lönen till. De tvingas säga upp sig trots att de trivs med jobbet och egentligen vill jobba kvar i branschen. Man undrar ju hur arbetsgivarna tänker när kompetenta anställda som vill jobba måste säga upp sig, säger Claes Larsson, chef för Handels fackliga rådgivning.

Hyvling, stress och ständiga schemaändringar

Andra anledningar är ökad stress vid underbemanning och ständiga schemaändringar.
– De har helt enkelt fått nog. Några har fått nya jobb, andra inte, säger Claes Larsson, chef för Handels fackliga rådgivning.

Frågor om egen uppsägning är inte ovanliga och brukar öka vid semestertider, men inte i den grad som nu.
– Det fick oss att reagera. Vi brukar inte fråga varför man säger upp sig men då vi märkte att frågorna kring egen uppsägning ökade började vi göra det för att få en bild av situationen.

Handels saknar statistik på hur många personer det rör sig om eller vilken ålder de är i. Men flera av dem har jobbat några år inom handeln. Även frågorna om lön vid ny anställning har ökat.

Korttidspermittering skyddar inte vid deltid

Förutom hyvlingen har långvarig korttidspermittering lett till en ohållbar ekonomisk situation för anställda i handeln. Möjligheten till permittering infördes under pandemin för att motarbeta konkurser och uppsägningar. Men enligt Handels har systemet inte varit utformat för handeln där deltid är vanligare än heltid.
– Det är väl det som vi verkligen känner att vi behöver kunna utvärdera efteråt så att vi är förberedda om det skulle hända något liknande igen och att man verkligen känner att det finns ett skydd för de anställda, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer till tidningen Market.