Den 9 september skedde en truckolycka på NA-KD:s lager i Landskrona. En man i 35-årsåldern skadades allvarligt. Han fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Mannen hade jobbat på lagret i ett år.

Olyckan anmäldes till både Polisen och Arbetsmiljöverket. Den 14 september besökte Arbetsmiljöverket lagret. Efter det ställdes två krav på Logent, som är det företag som sköter driften av lagret. Ena kravet är kopplat till olyckan. Logent skulle utreda händelsen. Det har gjorts. En internutredning är inlämnad till Arbetsmiljöverket. Det mesta i rapporten som rör olyckan är sekretessbelagt av Arbetsmiljöverket. Om det andra kravet har någon koppling till olyckan framkommer däremot inte. Det som går att läsa i myndighetens inspektionsmeddelande är att det finns risker för påkörning och att detta måste åtgärdas. Logent har fram till 15 november på sig att göra detta, annars kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud.

På frågan om påkörningsriskerna har någonting med olyckan att göra svarar Susanne Strömberg, inspektör på Arbetsmiljöverket, att Arbetsmiljöverket inte kan uttala sig om det med hänsyn till pågående polisutredning.

”Det finns inget samband”

Men enligt Logent finns inget samband.
–  Det påverkade inte olyckan överhuvudtaget. Skydden är främst avsett för att skydda truckarna och har absolut inget samband med personskador. Hade så varit fallet hade det haft högsta prioritet och åtgärdats omedelbart, skriver Magnus Weidenhaijn, vd för Head of Legal på Logent Group, i ett mejl till Handelsnytt.

Logent har också känt till bristerna sedan tidigare. De har själva uppmärksammat dem i de riskbedömningar som gjorts på lagret. Redan hösten förra året framkom att det fanns påkörningsrisker. Även facket har påtalat bristerna vid de tillfällen som de medverkat vid skyddsrond. Senast i somras gjordes detta. Handels har även besökt arbetsplatsen efter det att olyckan skedde.
– De anställda har fått krisstöd. Företaget har skött detta väldigt bra. Vi kommer fortsätta ha kontakt med anställda och ligga på företaget om att åtgärda bristerna. På sikt hoppas vi även få till en fackklubb på arbetsplatsen, säger Katarina Norgren, chef på Handels i Halmstad och Helsingborg.

Ingen misstanke om brott

Vid en allvarlig olyckshändelse måste polis och åklagare utreda om händelsen är ett arbetsmiljöbrott. En sådan utredning pågår nu gällande olyckan på lagret i Landskrona.
– I dagsläget har ingen har delgivits misstanke, säger åklagare Jan Olin vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Det är naturligtvis det värsta som kan hända. Vi ser med djupaste allvar på det som skett

Magnus Weidenhaijn vd för Head of Legal på Logent Group

Logent ser med djupaste allvar på det som har hänt.
– Det är naturligtvis det värsta som kan hända. Vi har sedan dess arbetat intensivt med att ta hand om alla medarbetare som blev berörda och i olika avseende samrått med den förolyckades familj samt mycket annat praktiskt som så plötsligt måste hanteras i en svår situation. Vi ser med djupaste allvar på det som skett, säger Magnus Weidenhaijn vd för Head of Legal på Logent Group.

Anställda och inhyrda arbetar på lagret

  • På Logents lager i Landskrona arbetar personer som är anställda av Logent (23 personer) och av systerbolaget Logent Bemanning (12 heltidsanställda och ett 80-tal som jobbar extra).
  • De som är anställda av Logent har Handels lager- och e-handelsavtal. Medan de som är anställda på systerbolaget har LO:s Bemanningsavtal, där Transport är ansvarigt förbund. 
  • Totalt har Logent 3 000 anställda och omsätter cirka 2 miljarder kronor. Lagret i Landskrona byggdes 2020 och togs i drift 1 augusti samma år. Det är 22 000 kvadratmeter och delvis automatiserat.
    Källa: Logent

Vad är arbetsmiljöbrott?

När en allvarlig olycka inträffar på en arbetsplats kallas ofta polisen till platsen. Polisen kan sedan göra en anmälan till Riksenheten för miljö-och arbetsmiljöbrott. Även Arbetsmiljöverket kan göra en anmälan.

Första steget i en utredning är att undersöka vem eller vilka som haft ett skyddsansvar enligt arbetsmiljölagen. Därefter måste åklagaren kunna bevisa vilka brister i arbetsmiljöarbetet som orsakat olyckshändelsen.

Kraven från domstolen är höga. Det ska gå att bevisa att olyckan inte skulle ha skett om den skyddsansvarige gjort vad hen borde enligt lagen. Dessutom behöver oaktsamheten som orsakat olyckan vara tillräckligt oaktsam/klandervärd.

Påföljderna för arbetsmiljöbrott ligger mellan böter till fängelse i sex år beroende på vilket brott det gäller och hur omständigheterna sett ut.
Källa: Åklagarmyndigheten