Vad är det som händer?

Andra delen av Handels kongress äger rum 10–13 januari 2022. På grund av pandemin kan inte alla 295 kongressombud samlas i Umeå som planerat. I stället hålls kongressen ”digifysiskt”. Kongressens ledning sköts från Handels förbundskontor i Stockholm. Ombuden samlas gruppvis i Handels 19 avdelningar runt om i landet.

Vad ska kongressen besluta?

Kongressen bestämmer inriktningen på Handels arbete de kommande åren. Detta står i fyra dokument: ett principprogram för jämlikhet och tre handlingsprogram för facklig styrka, trygga jobb och framtidens branscher. 267 motioner innehåller förslag om vad som ska stå i programmen. Det kan bli livlig debatt om vägvalen.

Vad gjorde kongressens första del?

”Säsong 1” av kongressen genomfördes digitalt i början av maj 2021. Kongressen valde då ny förbundsstyrelse och beslutade om stadgar och medlemsavgifter.

Hur pandemisäkras kongressen?

För att delta i samlingen på förbundskontoret eller någon av Handels 19 avdelningar måste man vara symtomfri samt visa vaccinbevis och negativt covidtest. Alla deltagare har fått PCR-test tillsammans med kongresshandlingarna.

Vilka blir de största utmaningarna?

Att få både tekniken och demokratin att fungera i den ”digifysiska” miljön. Vid kongressens första digitala del drog debatten ut långt in på natten. I ett försök att undvika ”nattmanglingar” har förbundsstyrelsen beslutat att genomföra del två på fyra dagar i stället för tre.