Vad är kongressen?

Förbundskongressen är Handels högsta beslutande organ. Den hålls vart femte år. Kongressen väljer förbundsstyrelse och bestämmer vad Handels ska jobba med kommande fem år. Kongressen 2021 inleds den 5 maj.

Vilka får delta?

De som bestämmer är 295 förtroendevalda inom Handels. 250 av dem är kongressombud från Handels 19 avdelningar. De övriga 45 är förbundsrådet, som i sin tur består av förbundsstyrelsen plus ett antal medlemmar från avdelningarnas styrelser.

Hur utses ombuden?

Kongressombuden har den här gången valts på extra avdelningsmöten i Handels 19 avdelningar. Förr fick alla medlemmar rösta på kongressombud, men systemet ändrades på grund av att väldigt få medlemmar deltog i valen.

Vilka val sker på kongressen?

Kongressen utser Handels ledning, det vill säga förbundets ordförande och två vice ordförande. Sedan väljs ytterligare nio ledamöter till förbundsstyrelsen, samt ersättare för dem och revisorer som granskar förbundsstyrelsen. Och valberedning.

Vad bestämmer de mer?

Kongressen beslutar om medlemsavgifter och förbundets stadgar (interna regler). Framför allt bestämmer kongressen om inriktningen på Handels arbete de kommande fem åren. Detta står i fyra dokument som kongressen beslutar om: ett principprogram för jämlikhet och tre handlingsprogram för facklig styrka, trygga jobb och framtidens branscher. Det kan bli livlig debatt om vad som ska stå i programmen.

Kan vanliga medlemmar påverka?

Alla medlemmar har kunnat föreslå personer som ska väljas till kongressombud. Alla har också haft möjlighet att skriva motioner, det vill säga förslag till kongressen. 

Hur påverkar pandemin?

I vår funkar det inte att tussa ihop flera hundra personer under samma tak. Första delen av kongressen hålls därför digitalt den 5 och 6 maj. Ombuden sitter hemma vid sina skärmar och väljer styrelse och bestämmer om avgifter och stadgar. Resten av kongressen föreslås man skjuta upp till nästa vinter.

Så hur blir fortsättningen?

Arrangörerna liknar kongressen vid en tv-serie och föreslår att ”säsong 2” ska utspelas i Umeå 11–13 januari 2022. Då ska man debattera förslagen från cirka 300 motioner och bestämma exakt vad det ska stå i de olika handlingsprogrammen. Med alla på samma plats blir det säkert bättre stuns i debatter, korridorsnack – och kongressfest. Men några fler säsonger vill man inte se.