Anmälningarna till DO från gravida som förlorar jobbet har ökat. Hur ser du på det? 

– Det är svårt att uttala sig om hur många som egentligen drabbas. Men vi ser att kvinnor som blir gravida sägs upp och vi ser att framför allt kvinnor diskrimineras och missgynnas enligt föräldraledighetslagen. Det är ett allvarligt problem som får långsiktiga konsekvenser. Vi har haft en lagstiftning som förbjuder detta länge. Ändå är det en hel del arbetsgivare som inte har kännedom om den. Det är märkligt.  

Vilka är de långsiktiga konsekvenserna? 

– Kvinnor får inte samma möjligheter till jobb som män. De får sämre löneutveckling, sämre semesterersättning, sämre pension och med sämre lön får de lägre ersättning vid sjukdom och föräldraledighet.  

Vad gör DO för att motverka detta?  

– Vi kommer nu göra en kursändring från att ha tonvikten på förebyggande arbete till att driva fler fall. Att ta fall till domstol ger upprättelse åt den enskilda men skapar också en medvetenhet kring diskriminering. Arbetsgivare ska veta att det får konsekvenser att bryta mot lagen. 

Vilka är dina råd till anställda? 

– Blir du utsatt, anmäl! Diskrimineringsärenden kan vara svåra att driva, men även om vi inte kan driva alla fall ger det oss kunskap som vi kan använda i vårt förebyggande arbete. Ta reda på de rättigheter du har. Acceptera inte orättvis behandling. Det är inte ditt fel.  

Vad är dina råd till arbetsgivare? 

– Läs på. Ta reda på de lagar som gäller på arbetsmarknaden. Stöd och hjälp finns att få, bland annat på DO:s webbplats.