Varför fick den felaktigt avskedade medarbetaren inte komma tillbaka till jobbet?

– Vår sammantagna bedömning var att det inte fanns förutsättningar för att ta tillbaka medarbetaren i tjänst. Vi vidhåller att de handgripligheter som vår medarbetare utsattes för mycket väl hade kunnat leda till allvarlig skada. Vi menade också att medarbetaren inte bara iakttagit vad som hände utan aktivt uppmanat till våldet.

Handels ombudsman förväntar sig att Ica tar lärdom av domen och ”inte avskedar så lättvindigt i framtiden”. Vad svarar Ica på det? 

– Ica har inte avskedat någon lättvindigt. En av våra medarbetare trakasserades och utsattes för handgripligheter på arbetsplatsen. Efter grundliga utredningar fick samtliga de tre medarbetare som enligt vår bedömning varit delaktiga i det lämna sina anställningar. De överväganden vi tvingades göra var inte enkla, bland annat i ljuset av den konflikt som i viss mån finns mellan enskildas anställningsskydd och intresset av att komma till rätta med allvarliga arbetsmiljöproblem. Till slut såg vi inget annat alternativ än att avsluta anställningarna, givet allvarligheten i händelserna och vårt ansvar att agera för en trygg och säker arbetsplats. Avseende en av de tre berörda gjorde Arbetsdomstolen senare bedömningen att det inte var bevisat att han deltagit i händelsen på det sätt som vi i första hand gjorde gällande. Vi menade ju att han inte bara iakttagit vad som hände utan aktivt medverkat och uppmanat till våldet. Den här gången gjorde domstolen sammantaget en annan bedömning än vi.

Hur ska arbetsgivaren tillsammans med skyddsombud och fackklubb arbeta för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön på lagret i Helsingborg?

– För Ica är det jätteviktigt att samtliga medarbetare känner sig trygga på arbetsplatsen. Ica har en skyldighet att agera för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats för alla våra medarbetare. Vi behöver tillsammans med skyddsorganisationen och våra fackliga förtroendemän skapa en gemensam bild över hur arbetsmiljön ser ut och vad som behöver göras. En öppen och förtroendefull dialog är en viktig del i detta.