Arbetsdomstolen var enig och mycket tydlig när man i december avgjorde målet om lagerarbetaren på Ica i Helsingborg som avskedats efter att ha stått bredvid när en kollega blev fasthållen. Ica hade inte skäl att avskeda mannen. Avskedandet förklarades ogiltigt och lagerarbetaren fick över en halv miljon kronor i skadestånd och utebliven lön.

Trots detta har Ica inte hälsat mannen välkommen tillbaka till jobbet. Därmed måste företaget betala ytterligare 32 månadslöner i skadestånd, vilket motsvarar över en miljon kronor.

Felaktigt avskedad kan få 32 månadslöner

Om en arbetsgivare vägrar rätta sig efter en dom där en domstol har ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande, ska anställningsförhållandet anses som upplöst.

Arbetsgivaren ska då betala skadestånd till arbetstagaren, baserat på anställningstid. Ersättningen blir oftast mellan 16 och 32 månadslöner. Den högsta ersättningen gäller personer som varit anställda minst tio år.

Källa: Lagen om anställningsskydd § 39.

Totalt uppgår lagerarbetarens ersättning till närmare 1,7 miljoner kronor före skatt. Den 45-årige mannen har i dag ett annat jobb. Han säger till Handelsnytt att han är nöjd med utgången, men vill inte kommentera saken närmare.

Handels bedömde bäst

Tobias Bixberg, ombudsman på Handels i Helsingborg, är glad att domstolen gett facket rätt på alla punkter.

– Handels har uppenbart bedömt rättsläget bättre än arbetsgivaren. Det finns inga regler som ger arbetsgivaren rätt att avskeda någon för att han stått bredvid när kollegor bråkat. Samtidigt blir det tydligt hur viktigt det är att vara med i facket, så att man kan få hjälp när man blir felaktigt behandlad på jobbet, säger Tobias Bixberg.

”Hoppas Ica tar lärdom”

Ingrid Anund Jägbro, ombudsmannen som drivit fallet tillsammans med LO-TCO Rättsskydd, anklagade i höstas Ica för att missbruka reglerna om avsked i lagen om anställningsskydd, las. Hon anser att domen visar att Handels haft rätt.

Jag hoppas Ica tar lärdom av domen och inte avskedar så lättvindigt i framtiden. Det gäller även juristerna på Svensk Handel.

Ingrid Anund Jägbro

– Jag hoppas Ica tar lärdom av domen och inte avskedar så lättvindigt i framtiden. Det gäller även juristerna på Svensk Handel som drivit målet tillsammans med Ica, säger Ingrid Anund Jägbro.

Under 2021 stämde Handels Ica i fyra fall för att felaktigt ha avskedat lagerarbetare. Tre av fallen rörde lagret i Helsingborg. Medan det nu aktuella fallet avgjordes av en dom i Arbetsdomstolen slutade de övriga tre med förlikning, det vill säga en uppgörelse mellan facket och arbetsgivaren. Innehållet i dessa uppgörelser är inte känt, men vanligtvis innebär det att arbetstagaren får någon form av ekonomisk kompensation.

Tuff jargong

Under rättsprocessen har det kommit fram att det länge rått en tuff jargong på lagret i Helsingborg. Samtalsklimatet har ibland varit hårt och kollegor har angripits fysiskt i vad som beskrivits som ”skojbråk”. Arbetsgivaren har tillsammans med fackklubben och skyddsombuden inlett ett arbete för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

Vi är överens om att man behöver jobba med arbetsmiljön och hur folk beter sig mot varandra.

Marcus Strandberg

– Vi är överens om att man behöver jobba med arbetsmiljön och hur folk beter sig mot varandra, säger Marcus Strandberg, Handels klubbordförande på lagret i Helsingborg.

Arbetsgivarens ansvar

Träffar och utbildningar på området planeras, men har blivit försenade på grund av pandemin. En fråga som diskuteras är skyddsombudens roll. Det välkomnar ombudsmannen Tobias Bixberg.

– Vi ser gärna ett närmare samarbete mellan Ica och skyddsombuden. Men den som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön är alltid arbetsgivaren.

Icas förhandlingschef kommenterar utgången här.