Jag undrar varför LO, där Handels ingår, ger Socialdemokraterna 50–60 miljoner i stöd inför valet. Jag röstar inte på det partiet och vill inte att min avgift ska gå till något parti överhuvudtaget. Då kan ni sänka vår avgift i stället. 

Jag är med i facket för att ha en trygg arbetsplats med lagar och regler som arbetsgivaren måste följa, och om det skulle uppstå problem få hjälp av Handels.