Hej Josefin! Jag håller helt med dig om att frisörer under lärlingsutbildning självklart ska ha en rimlig lön. Det är något vi på Handels jobbat hårt för och fortsätter jobba med. 

Du skriver att lönen har höjts med 100 kronor de senaste tre åren, vilket inte stämmer. Lönen för nivå 2, vilket vi kan kalla för en ingångslön för elev efter genomfört delprov, har vi i det nya utbildningsavtalet lyckats höja med 1 446 kronor, samtidigt som vi också har kortat ner tiden med en tredjedel. Detta hoppas vi ökar motivationen att fullgöra sin frisörutbildning utan att samtidigt hämma arbetsgivarnas vilja att anställa.

Ewa Björkman

Lönen är alltid en avvägning kring hur mycket vi kan kräva, eftersom det är viktigt att arbetsgivarna också vill ta emot elever vilket vi vet redan nu inte alltid är fallet. Självklart jobbar vi alltid för att höja allas löner, men det är samtidigt viktigt att ha i åtanke att färdigutbildningen är en avlönad utbildning vilket då också innebär att lönen för den som är färdig blir avsevärt mycket högre. 

Brist på behöriga

Handels är tillsammans med vår motpart Frisörföretagarna medvetna om den brist på behöriga frisörer som råder. Vi har gemensamt tittat på olika lösningar för att komma till rätta med detta och för att få fler elever att faktiskt fullfölja sin utbildning och ta sitt gesällbrev. 

Nu under våren påbörjar Handels avtalsrörelsen. Jag hoppas du och många Handelsmedlemmar med dig tar chansen att påverka med kloka idéer och synpunkter!