– Det är bekymmersamt att så många anställda känner sig övervakade av sin arbetsgivare och att så många arbetsgivare är osäkra på vilka regler som gäller vid kamerabevakning, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Enligt en enkätundersökning som Handels gjort uppger 20 procent av handelsmedlemmar i butik och 29 procent av medlemmar på lager att realtidsövervakning förekommer. Det är olagligt att övervaka hur anställda sköter sitt jobb.

Arbetsgivare måste informera om vilken typ av bevakning och insamling av personuppgifter som förekommer på arbetsplatsen. Men i Handels undersökning har bara hälften av medlemmarna fått den informationen. Arbetsgivaren måste också informera om syftet med bevakningen och hur uppgifterna ska användas. Men bara 15 procent av de anställda vet vad den insamlade informationen får användas till.

Får många frågor från osäkra arbetsgivare

Per Geijer säger att Svensk Handel får många frågor från deras medlemmar kring kameraövervakning. Han säger att lagarna är krångliga. Nyligen kom en ny lag som innebär att handlare inte längre behöver söka tillstånd för att sätta upp kameror.

– Man kan tro att det innebär att lagen lättats upp men så är det inte. Det vilar ett tungt ansvar på den som sätter upp kamerorna att själv göra en juridisk bedömning om de uppfyller kraven i lagen.

”Plötsligt är man i en gråzon”

Han säger att han aldrig varit med om att några kameror satts upp av någon annan anledning än att förhindra brott. Men han tror att det är lätt hänt att de används till annat.

– En chef kanske ser på monitorn att det är kö till kassa 1 och kallar på personal till kassa 2. Det ser de flesta bara som en hjälp. Och så blir det en rutin att man kollar på monitorn och plötsligt är man i en gråzon. Anställda kanske börjar undra om man bara tittar för att hjälpa till eller om man har koll på hur de sköter sitt jobb också, säger Per Geijer.