OBS! Denna artikel bekriver lönerna från 1 april 2022. Löner från 1 april 2024 hittar du här.

Den 1 april 2022 höjs timlönerna för butiksanställda över 18 år med 3,49 kronor. Varje anställd är garanterad 80 procent av höjningen, det vill säga 2,79 kr. Resten (70 öre per timme) kan fördelas i en lokal pott på arbetsplatsen som fack och arbetsgivare förhandlar om. Vissa anställda kan då få mer än 3,49 kronor höjning medan andra får mindre.

För anställda i lager och e-handel höjs timlönen med 3,33 kronor. Varje anställd är normalt garanterad 2,66 kronor, medan 0,67 kronor kan fördelas lokalt. I undantagsfall kan dock en större andel av löneökningen fördelas lokalt.

Månadslön

Uttryckt som månadslön för heltidsanställda är höjningen 580 kronor för både butiksanställda och lagerarbetare. Varje anställd är garanterad 464 kronor medan 116 kronor kan fördelas i en lokal pott på arbetsplatsen. Om inte facket eller arbetsgivaren begär lokal pottförhandling höjs lönen lika mycket för alla.

Lönetillägg

Butiksanställda som har extra ansvar eller mer kvalificerade arbetsuppgifter ska få lönetillägg med ett fast belopp. Tillägget ska den 1 april 2022 höjas med minst 2,1 procent. Samma höjning ska göras av lokalt överenskomna lönetillägg för anställda inom lager och e-handel.

Minimilöner

På arbetsplatser med kollektivavtal får ingen jobba med lägre lön än avtalets minimilön. Minimilönen beror på hur gammal du är och hur länge du har jobbat i branschen.

Mellan 1 april 2022 och 31 mars 2023 gäller följande minimilöner:

DETALJHANDEL (butiker)
Ålder   Timlön      Månadslön
16 år    88,34      14 664
17 år    90,81       15 074
18 år    136,83     22 713
19 år    138,75     23 033

Efter fyllda 18 års ålder förvärvad branschvana:
1 år       142,27           23 617
2 år      144,30          23 953
3 år      152,07          25 243

LAGER OCH E-HANDEL
Ålder   Timlön       Månadslön
16 år     93,25           16 225
17 år     99,25           17 269
18 år    148,26          25 797
19 år    148,61           25 858
20 år    149,51          26 015
+6 mån 150,41        26 171

Källa: Detaljhandelsavtalet, Lager- och e-handelsavtalet