Jag jobbar som säljare. Under mina tio år i servicebranschen har jag sett det mesta av olika sorts arbetsmiljö – positiv som negativ. Det positiva är när kollegor, kunder och chefer har trevligt tillsammans. 

Både anställda och chefer vill ”tjäna bra och må bra”. Så hur möts alla i den frågan? Antagligen möts majoriteten dåligt med tanke på statistiken över hur många som ”går in i väggen” eller ”mår dåligt”.

Besök fler

Jag tror starkt att Handels måste besöka fler arbetsplatser fysiskt för att psykiskt välmående ska uppmärksammas bäst.

Det borde vara enkelt för Handels att bara dyka upp och kolla läget på arbetsplatser, utan förvarning för chefer. Handels borde kunna göra snabba intervjuer med tystnadsplikt för anställda för att få bättre koll på arbetsmiljön utifrån deras synvinkel.

Cheferna har ju mest kontroll och makt på en arbetsplats. Anställda kanske inte vågar uttrycka sig alls. 

Övergrepp

Det är speciellt allvarligt när det gäller grövre grejer som tafsande, övergrepp eller att chefen tar nyckeln ifrån den anställde och skrämmer till egen uppsägning. Men även i övrigt när chefer kanske favoriserar vissa och inte uttrycker positiv feedback. Det kan orsaka både stress och dåligt välmående i längden.

Om någon från facket dyker upp på jobbet och kollar läget kan det vara början till en förändring.