Hej Jenna! Arbetsmiljöproblemen du tar upp är både allvarliga och vanliga i handelsbranschen. Att arbetsmiljön ofta är dålig visade också Handels senaste skyddsombudsundersökning

Tommie Hägg
Tommie Hägg

På min arbetsplats har vi genom åren också haft olika arbetsmiljöproblem, men vi har kunnat lösa dem tillsammans eftersom vi medlemmar har en lokal fackklubb och flera valda skyddsombud. Ett skyddsombud kan bidra till satsningar som är bra för medarbetarnas välmående och hälsa, och som minskar ohälsa och olycksfall. 

Systematiskt

Skyddsombudet kan även tillsammans med chefen undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön på ett systematiskt vis. Det är skyddsombudet som representerar arbetstagarna i förhållande till arbetsgivaren när det gäller arbetsmiljön. Det är en viktig motvikt mot arbetsgivaren. Framför allt när arbetsgivaren är problematisk att ha att göra med. På det viset är Handels alltid närvarande på arbetsplatsen.  

Samtidigt är det tyvärr inte alla arbetsplatser där man valt ett skyddsombud. Handels jobbar aktivt för att ännu fler ska vilja bli skyddsombud på sin arbetsplats och har satt upp målet att de i dag ca 3 000 skyddsombuden i hela landet ska öka ordentligt till år 2030.  

Ombudsmän

Men det är naturligtvis jätteviktigt att Handels även är ute på arbetsplatser som saknar skyddsombud. Därför är alla ombudsmän på Handelsavdelningarna så kallade regionala skyddsombud. Ett regionalt skyddsombud har samma uppgifter och befogenheter som lokala skyddsombud och företräder arbetstagare på arbetsplatser där det saknas lokala skyddsombud.  

Handelns arbetsplatser är för många för att våra ombudsmän ska kunna vara ute på besök så ofta som vi hade önskat. Senaste årens pandemi har också gjort att besöken blivit något färre. 

Intresserad?

Men Handels behöver synas mer på arbetsplatserna och vi planerar att göra fler besök framöver med fokus på just arbetsmiljö. Vi, medlemmar i Handels, behöver också utse fler lokala skyddsombud. 

Din insändare visar att du har ett starkt engagemang för viktiga arbetsmiljöfrågor. Jag hade tyckt det var väldigt roligt om du själv ville bli skyddsombud på din arbetsplats. Om du skulle vara intresserad av detta får du mycket gärna kontakta din lokala Handelsavdelning så kan du få reda på hur du ska gå till väga.