Under våren har Handelsnytt skrivit flera artiklar om ABF.

Som förbundssekreterare tar jag signalerna om missnöje på stort allvar och vill slå fast att vi aldrig kan slå oss till ro i dessa frågor. Därför vill jag komplettera bilden av ABF och de insatser som görs för att förbättra arbetsmiljön på alla nivåer.

ABF är en stor organisation. Vi har tusentals anställda och förtroendevalda över hela landet. Med 51 avdelningar, 21 distrikt och en förbundsexpedition har vi verksamhet i Sveriges alla 290 kommuner.

När vi tittar på ABF-organisationen i stort ser vi inga höga sjuktal eller hög personalomsättning. Att konflikter uppstår i en stor organisation är i sig inte ovanligt. Samtidigt är det av yttersta vikt att alla anställda i vår organisation bemöts och behandlas med respekt.

Att konflikter uppstår i en stor organisation är i sig inte ovanligt. Samtidigt är det av yttersta vikt att alla anställda i vår organisation bemöts och behandlas med respekt.

Annica Dahl, förbundssekreterare ABF

För att vara en bra arbetsgivare behöver vi ständigt utvecklas. Därför jobbar vi metodiskt med att utveckla arbetsgivarrollen och stärka chefskapet inom ABF.

Här kommer ett axplock av åtgärder som genomförts eller genomförs under 2022:

1. Ny extern visselblåsartjänst.

2. Utbildning i ny inkluderingspolicy vars syfte är att stärka jämlikheten på alla nivåer i ABF.

3. Översyn av chefs/ombudsmannautbildningen med sikte på en ny ledarskapsutbildning utifrån förändrade krav och behov.

4. Förslag till ledarskapsidé för ordföranden, ombudsmän och chefer är framtagen i syfte att få en samsyn kring vad det innebär att vara ledare i ABF.

5. ABF:s förbundsexpedition har sedan årsskiftet en renodlad och förstärkt HR-avdelning. Den är ett stöd till organisationen och ger råd till chefer i HR-frågor och verktyg för bland annat arbetsmiljö och likabehandling.

Det här är bara ett fåtal exempel av det vi gjort eller kommer att göra för att stärka chefskapet i vår organisation i närtid. Det är varken det första eller sista vi gör i dessa frågor. Vi kan, som sagt, aldrig slå oss till ro när det kommer till våra medarbetares arbetsmiljö.

Med de åtgärder som gjorts och genom att ständigt utmana oss själva i vårt ledarskap hoppas jag att ABF kan vara en modern och attraktiv arbetsgivare

ABF tar sin roll som arbetsgivare på stort allvar. Med de åtgärder som gjorts och genom att ständigt utmana oss själva i vårt ledarskap hoppas jag att ABF kan vara en modern och attraktiv arbetsgivare för alla våra medarbetare i hela landet.