1 maj är en helgdag som i år infaller på en onsdag. Är du anställd i en butik med kollektivavtal ska du ha 100 procents ob hela dagen.

Samma regler gäller för anställda inom kooperationen. Men där har man även rätt till en arbetsfri dag om så önskas. Det ska dock framföras i samband med att årsarbetstidschemat bestäms, alternativt två månader i förväg.

Du kan alltså inte räkna med att få vara ledig på måndag om du meddelar chefen nu.

Lagerarbetare får också extra

Även anställda i lager och e-handel har 100 procent ob på röda dagar som 1 maj. Om helgdag infaller måndag-lördag ska man dessutom få arbetstidsförkortning, antingen genom att man får ledigt eller genom åtta timmar i tidbanken.

Dessa regler gäller enbart om din arbetsplats har kollektivavtal.