Prata politik på jobbet får man inte göra hur som helst, enligt vissa arbetsgivare. På Dagab i Hässleholm finns en policy om att inte sprida politiska budskap på arbetsplatsen. Velibor Vukotic gör ändå vad han kan för att lyfta demokratifrågor i samtal med arbetskamrater runt fikabordet och i sitt fackliga uppdrag.

– Jag passar på att nämna Handels krav om bättre pension och stopp för vinster i välfärden, säger han.

Velibor Vukotic har gått Handels utbildning ”Ta snacket” för att kunna prata politik med sina arbetskamrater. Kursen tog upp Handels prioriterade valfrågor, men också hur man får till ett bra samtal.

– Vi fick lära oss om kroppsspråk och att lyssna på den andres reflektioner så det blir en normal dialog utan bråk.

Uppdrag för Sverigedemokraterna

Ett par av Velibor Vukotics arbetskamrater har kommunpolitiska uppdrag för Sverigedemokraterna.

– Vi kan ha roligt ihop på jobbet även om vi har olika politiska åsikter.

Ett exempel på en laddad fråga är skyddsombudens roll. SD har motionerat i riksdagen om att bryta skyddsombudens koppling till facket och att avskaffa regionala skyddsombud i sin nuvarande form. Det vore förödande för arbetsmiljön och facket om SD-förslaget blev verklighet efter valet i höst, anser Velibor Vukotic som själv är medlem i Socialdemokraterna.

– De är arbetarnas parti och de som bäst kan föra en politik som gynnar handelsanställda och andra LO-medlemmar, anser han.

Hur mycket får arbetsgivaren begränsa politiska samtal på jobbet? 

Fredade från politisk argumentation

Axfoods policy går ut på att deras arbetsplatser ska vara ”fredade från partipolitisk argumentation från alla håll”.

– Det finns så klart ingenting som hindrar dig att ha politiska samtal på våra arbetsplatser, eller samtal med dina kolleger om vilka ämnen som helst. Men det finns ingen rätt att driva politisk opinionsbildning på arbetsplatsen, förklarar Axfoods presschef Magnus Törnblom.

Handels betonar att en arbetsgivares policy inte kan hindra politiska samtal anställda emellan.

– Det är en viktig del av demokratin att vi har åsiktsfrihet och rätt att diskutera med andra. Man har självklart rätt att prata politik med kollegor på lunchen eller fikarasten, säger Moa Sahlin, samhällspolitisk samordnare på Handels.