Handels bildades av medlemmar som ville göra något. Det handlade och försätter handla om att omfördela makt i samhället och på arbetsplatserna. Skapa bättre villkor och ett bättre samhälle. Som förbund är det vårt uppdrag att göra det som ger våra medlemmars viktigaste frågor störst chans att bli verklighet. Då krävs smarta strategier vid avtalsbordet, men också i politiken när våra frågor beslutas av politiska församlingar och inte av arbetsgivare.

Det är mycket värdefullt för Handels att Västerpartiet håller med oss i flera frågor som exempelvis att pensionerna måste höjas och att karensavdraget måste avskaffas. Precis som vi är glada för att du genom Vänsterpartiet gått från Ikeas butiksgolv till riksdagskammaren. Det behövs fler arbetare i politiken och du gör ett viktigt jobb. 

Moa Sahlin, samhällspolitisk samordnare på Handels.

Men trots det står vi fast vid vårt särskilda samarbete med Socialdemokraterna. Vi gör det av många anledningar men jag vill här ge dig fyra: 

Två regeringsalternativ

Det finns i praktiken två regeringsalternativ. Vi ser inte att en regering ledd av Ulf Kristersson skulle lägga fram förslag om trygghet på jobbet, en rättvis klimatomställning och stopp för vinster i välfärden. Men vi tror den Magdalena Andersson leder kommer göra just det.  

Partiets öra

Ska våra frågor nå framgång i riksdagen är det avgörande vilken åsikt Socialdemokraterna har. Genom vårt samarbete har vi partiets öra. Att vi har ett nära samarbete med Socialdemokraterna gör att vi nästan varje vecka kan ha kontakt med en minister. Handels många medlemmar som också är aktiva i Socialdemokraterna gör stor skillnad för vilken politik partiet för. Tillsammans med dem har vi som förbund varit med och sett till att partiet nu är mot vinster i välfärden och förmått regeringen att införa möjligheten att porta kunder som trakasserar personal i butik, för att nämna två exempel. Om förbundets och medlemmarnas påverkan försvann är det garanterat andra frågor som skulle uppta Socialdemokraternas prioriteringar. 

Bildades av S

Det var fackförbunden som bildade det socialdemokratiska arbetarepartiet en gång i tiden. Det visade sig vara ett lyckosamt drag eftersom paritet varit dominerande i svensk politik under 100 år. Det vore oklokt att släppa inflytandet över ett så kraftfullt verktyg. 

Demokratisk fråga

Det är en demokratisk fråga. Det är nämligen i slutändan Handels medlemmar som på kongressen bestämmer vilket parti Handels ska ha ett speciellt samarbete med, och kongressen beslutade att Handels ska ha ett särskilt samarbete med Socialdemokraterna.