Efter leverans av kläder till Lager 157:s butik i Västerås har de anställda haft som rutin att lasta de kvarvarande träpallarna på höjden.

Upptäcktes vid riskbedömning i maj

15 stycken ska läggas på varandra – en metod som Handels regionala skyddsombud Daniel Weglin anmärkte på i samband med en riskbedömning i butiken i början på maj.

– Det rör sig om vanliga pallar i trä, så kallade europapallar. De är 15 cm höga och väger cirka 25 kg styck, säger Daniel Weglin och fortsätter.

– Pall ett, två och tre blir väldigt lågt. Fyra, fem och sex är en okej arbetshöjd men fortfarande otympligt. Men från sex, sju blir det alldeles för högt. De sista som läggs på kommer över två meter. Det blir väldigt oergonomiskt.

De sista som läggs på kommer över två meter. Det blir väldigt oergonomiskt.

Regionala skyddsombudet Daniel Weglin om pallhanteringen

Daniels lösning är enkel. Köp in en elektrisk truck som bär tyngden. Enligt honom är det enda sättet att göra arbetsuppgiften säker. Efter att ärendet dragit ut på tiden valde han att sätta press på företaget genom att anmäla frågan till Arbetsmiljöverket.

–  Det här är solklart enligt mig. Det är en arbetsuppgift som ska utföras med hjälpmedel, säger Daniel Weglin.

Enligt honom handlar det också om att ha rätt truckar som är avsedda för just pallhantering.

Lager 157 har tidigare fått kritik får dålig lagerhållning. Framför allt gällande risk för ras på kedjans centrallager i Ulricehamn för några år sedan.

Lager 157: Inget att göra med problemen på centrallagret

Men enligt Johanna Winther, operativ på Lager 157, har pallhanteringen på butiken i Västerås inget att göra med lagret i Ulricehamn.

– Pallhantering är inte huvudsyssla i butikerna och jag ser inte någon koppling mellan detta och de arbetsmiljöproblem som förelåg på centrallagret för tre år sedan, svarar hon via mejl.

Har beställt truck

Hon menar vidare att Lager 157 har ett systematiskt arbetsmiljöarbete i såväl butik som på lager. De anställda i Västerås kommer nu också att få truck.

När problem uppmärksammas tas det fram åtgärdsförslag tillsammans med medarbetarna på respektive enhet.

Johanna Winther, operativ chef Lager 157

– När problem uppmärksammas tas det fram åtgärdsförslag tillsammans med medarbetarna på respektive enhet. Så är också fallet i Västerås och i samband med detta är det beställt en elektrisk truck, skriver Johanna Winther.

Handelsnytt har ställt frågan om arbetsrutinen att stapla pallar på detta sätt även förekommer i andra Lager 157-butiker. Där har vi inte fått något svar.

Tunga lyft – arbetsgivarens ansvar

För att undvika att personalen får belastningsskador ska arbetsgivare identifiera risker på arbetsplatsen. Det kan till exempel handla om repetitivt arbete, manuell hantering, påfrestande arbetsställningar eller tunga lyft.

När riskerna identifierats ska de riskbedömas. Därefter ska arbetsgivaren vidta åtgärder och dokumentera resultatet.

Arbetsgivare är också skyldiga att instruera arbetstagarna om hur de arbetar säkert.