Jag jobbar på ett lager i Stockholm som går under lager och e-handelsavtalet. Vanligtvis är jag schemalagd att jobba måndag till fredag. Vad gäller i år när nationaldagen infaller på en måndag och arbetsplatsen inte är stängd? Jag är schemalagd då.

/Samir

Svar:

Enligt kollektivavtalet som gäller på din arbetsplats reduceras arbetstiden när en helgdag infaller under måndag till fredag. Du skall antingen vara ledig den dagen, eller, om du arbetar då, vara ledig en annan dag istället. Det finns också möjlighet att timmarna läggs i en tidbank som du kan använda vid ett annat tillfälle.
Joakim , facklig rådgivare