Lön på WiIllys

Detta ska du som lägst ska ha i lön:
(Minimilönerna gäller t o m 31 mars 2023.)

Ålder   Timlön     Månadslön
16 år    88,34       14 664
17 år    90,81        15 074
18 år    136,83      22 713
19 år    138,75      23 033

Efter fyllda 18 års ålder förvärvad branschvana:
1 år       142,27      23 617
2 år      144,30      23 953
3 år      152,07      25 243

OB på Willys

Jobbar du på tider när de flesta andra inte arbetar, som kvällar, nätter och helger, ska du ha ersättning för det. Ersättningen – ob-ersättning – betalas ut som en procentsats av lönen.

Måndag-fredag kl. 18.15 –20.00            50 %

Måndag-fredag efter kl. 20.00               70 %

Lördagar efter kl. 12.00                          100 %

Söndagar och helgdagar                         100 %

Med lördagar jämställs jul-, nyårs- och midsommarafton.

Lönetillägg på Willys

Du har rätt till ett lönetillägg om du har extra ansvar eller mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Arbetstider och ledighet på Willys

 • Schemat ska gälla i minst sex månader och du ska få det minst en månad i förväg.
 • Du har rätt att påverka ditt schema. En gång per år ska butikens bemanning för de kommande 12 månaderna tas fram med klubb eller fackombud. Då ses öppettider, hur ordinarie personal används och hur ofta olika personer arbetar kväll och helg över. Man ska även ta hänsyn till familjeskäl och lyssna in önskemål om lediga dagar.

Ledighet på Willys

 • Du har rätt att önska fem lediga dagar för nästkommande år. Önskemålen lämnas för det mesta in senast den 30 september året innan.
 • Du har rätt att vara ledig 16 helger per år.
 • Du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni till augusti. MEN chefen har rätt att bestämma när under sommaren (juni–augusti).

Pensionspengar på Willys

 • Varje år betalar din arbetsgivare in 4,5 procent av lönen till din tjänstepension. På den del av lönen som överstiger 468 750 kronor (7,5 inkomstbasbelopp) avsätts 30 procent. Detta gäller från det att du fyllt 23 år.  Från och med nästa år, 2023, sänkt åldersgränsen till 22 år.
 • Är du 25 år får du ytterligare 0,8 procent i pensionsavsättning.

Facket på Willys

 • Förutom lokala klubbar på butiken finns en central facklig grupp (CFG) som tar fram övergripande överenskommelser som gäller för hela Willys-kedjan.
 • Runt 200 skyddsombud som arbetar med arbetsmiljöfrågor.
 • Har du frågor kan du ringa Handels Direkt på 0771 666 444

Källor: Kollektivavtalet med Handels och Svensk Handel (Detaljhandelsavtalet), Handels, Semesterlagen och Willys. Siffrorna för lön gäller fram till 31 mars 2023.

Om Willys

 • Ingår i Axfood – ett av de största företagen inom svensk dagligvaruhandel.
 • Har 215 butiker från Kalix i norr till Trelleborg i söder.
 • Under 2020 omsatte Willys över 31 miljarder.
 • Har funnits i lite mer än 40 år.

Artiklar om Willys

Läs hela granskningen här!