Lön på WiIllys

Detta är det absolut lägsta du får ha i lön om du är:

Ålder: 16 år Timlön: 88,34  Månadslön: 14 664

Ålder: 17 år Timlön: 90,81  Månadslön: 15 074

Ålder: 18 år Timlön: 136,83  Månadslön: 22 713

Ålder: 19 år Timlön: 138,75  Månadslön: 23 033

När du fyllt 18 år och har X antal år förvärvad branschvana är minimilönen:

1 år: Timlön: 142,27 Månadslön: 23 617

2 år: Timlön: 144,30 Månadslön: 23 953

3 år: Timlön: 152,07 Månadslön: 25 243

Minimilönerna gäller t o m 31 mars 2023.

OB på Willys

Jobbar du på tider när de flesta andra inte arbetar, som kvällar, nätter och helger, ska du ha ersättning för det. Ersättningen – ob-ersättning – betalas ut som en procentsats av lönen.

Måndag-fredag 18.15 –20.00: 50%

Måndag-fredag efter 20.00: 70%

Lördagar efter 12.00: 100%

Söndagar och helgdagar: 100%

Jul-, nyårs- och midsommarafton räknas som lördagar.

Lönetillägg på Willys

Du har rätt till ett lönetillägg om du har extra ansvar eller mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Arbetstider och ledighet på Willys

 • Schemat ska gälla i minst sex månader och du ska få det minst en månad i förväg.
 • Du har rätt att påverka ditt schema. En gång per år ska butikens bemanning för de kommande 12 månaderna tas fram med klubb eller fackombud. Då ses öppettider, hur ordinarie personal används och hur ofta olika personer arbetar kväll och helg över. Man ska även ta hänsyn till familjeskäl och lyssna in önskemål om lediga dagar.

Ledighet på Willys

 • Du har rätt att önska fem lediga dagar för nästkommande år. Önskemålen lämnas för det mesta in senast den 30 september året innan.
 • Du har rätt att vara ledig 16 helger per år.
 • Du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni till augusti. MEN chefen har rätt att bestämma när under sommaren (juni–augusti).

Pensionspengar på Willys

 • Varje år betalar din arbetsgivare in 4,5 procent av lönen till din tjänstepension. På den del av lönen som överstiger summan av 7,5 inkomstbasbelopp avsätts 30 procent. Detta gäller från det att du fyllt 22 år. Inkomstbasbeloppet ändras varje år. Det är pensionsmyndigheten som räknar ut beloppet.
 • Är du 25 år får du ytterligare 0,8 procent i pensionsavsättning.

Facket på Willys

 • Förutom lokala klubbar på butiken finns en central facklig grupp (CFG) som tar fram övergripande överenskommelser som gäller för hela Willys-kedjan.
 • Runt 200 skyddsombud som arbetar med arbetsmiljöfrågor.
 • Har du frågor kan du ringa Handels Direkt på 0771 666 444

Källor: Kollektivavtalet med Handels och Svensk Handel (Detaljhandelsavtalet), Handels, Semesterlagen och Willys. Siffrorna för lön gäller fram till 31 mars 2023.

Om Willys

 • Ingår i Axfood – ett av de största företagen inom svensk dagligvaruhandel.
 • Har 215 butiker från Kalix i norr till Trelleborg i söder.
 • Under 2020 omsatte Willys över 31 miljarder.
 • Har funnits i lite mer än 40 år.

Artiklar om Willys

Läs hela granskningen här!