Jag har sagt upp mig från mitt drömjobb på en avdelning i Handels för att jag inte orkar längre.

Allt började för några år sedan när jag bad om hjälp för att jag utsatts för diskriminering av en kollega kopplat till min sexuella läggning och min unga ålder.

Jag fick då veta att förbundet inte kommer agera. I stället kopplades en tredje part in som skulle lära mig hantera att jobba med min förövare.

Fysiskt våld

I december 2021 var det dags igen. Min kollega tog till fysiskt våld och kastade en filofax mot mig. Inte heller denna gång agerade förbundet. I stället blev jag anmäld för kränkande särbehandling av min kollega.

Då satte Handels igång en utredning för flera hundra tusen kronor. Den hävdade att jag kränkt min kollega vid två tillfällen. Jag hade sagt ifrån ”för hårt” när hen kastade en filofax mot mig och när hen betett sig illa mot medlemmar och förtroendevalda.

Jag vet att jag inte betett mig bra i alla lägen. Jag har sagt fula saker och agerat fel. Men ibland når man en gräns för vad man tål.

Facket är arbetsgivare

Ett fackförbund ska vara den bästa platsen att arbeta på, men så är det inte. Det är väldigt speciellt att vara anställd av facket man själv är medlem i. Min fackliga organisation är inte bara motpart utan även arbetsgivare till den person jag har problem med.

Hade jag fått stöd från början hade vi aldrig hamnat här, där jag nu är arbetslös och sover dåligt för hur jag blivit behandlad. Hade mina rop på hjälp tagits på allvar hade jag kunnat vara kvar inom rörelsen jag brinner för.

Tappar bort sig själv

Det gör ont att veta att Handels inte lever som man lär. Ska det behöva gå så långt att någon blir skadad för att förbundet ska agera? Ska det behöva gå så långt att någon tappar bort sig själv i frustration?

Jag vet att jag inte är ensam. Jag vet om minst en handfull verksamhetsassistenter som larmat om problem på avdelningarna men inte fått hjälp och känt sig tvingade att lämna organisationen.

Se över maktstrukturerna

Jag vill fråga Handels förbundsstyrelse: Är det inte dags att se över arbetsmiljön och maktstrukturerna i förbundet? Hur ska personal våga anmäla missförhållanden när förbundet ständigt skyddar cheferna, ombudsmännen och förövarna? Vem skyddar verksamhetsassistenterna? 

Jag hoppas detta hjälper någon och att det får Handels att komma in i framtiden – där man skyddar den utsatte och inte befordrar förövaren.

Fotnot: Handels har erbjudits att svara på insändaren men avböjt med hänvisning till att frågan rör ett enskilt ärende.