Jag arbetar i en klädbutik och under sommar­månaderna de senaste åren har vi haft det extremt varmt i butiken.

Det innebär att jag och mina kollegor har haft svårt att orka med arbetsdagen på grund av att vi blir trötta, får huvudvärk och har svårt att koncentrera oss. Inför sommaren oroar jag mig för att det återigen kommer bli varmt i butiken och hur jag ska orka.

Arbetsgivaren säger att det tyvärr inte finns så mycket att göra åt situationen då ventilationen inte klarar värmen och går sönder. Finns det verkligen inget att göra? /Johanna

Svar:

Din arbetsgivare har arbetsmiljöansvaret på din arbetsplats och ska regelbundet arbeta med att undersöka och vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa en tillfredsställande arbetsmiljö. Lämpligt inomhusklimat är en del av detta.
Om temperaturen överstiger 26 grader under en längre och varaktig period behöver din arbets­givare ta reda på orsaken och se till att det åtgärdas.
Handlar det exempelvis om en ventilation eller liknande som är ur funktion behöver den lagas. Tillfälliga åtgärder kan vara att sätta in kylaggregat, fläktar, tillhandahålla vatten och fler pauser.
/Helena, facklig rådgivare