– Jag har aldrig mått så dåligt på ett jobb. Jag ­fattar inte hur kedjor som H&M och MQ kan bidra till detta, säger Emma, en anställd som vill vara anonym, och egentligen heter något annat. 

Det är som att gå in i ett rosa fluffigt moln. Lägst in i H&M:s flaggskeppsbutik i centrala Stockholm ligger en av Dashls salonger, eller beauty bars, som de kallas.

Det är ett litet trångt utrymme där flera nagelteknologer ska samsas med ögonfrans- och hårstylister. 

Kemiska risker

Kosmetiska produkter räknas som kemiska riskkällor och omfattas av speciella regler, föreskrifter, enligt Arbetsmiljöverket. 

Ett av de viktigaste skydden mot inandning av kemikalier är god ventilation. Men trots det trånga utrymmet saknas punktutsugar vid varje arbetsplats. 

– De har en väldigt konstig approach till arbetsmiljö. Det är viktigt att ha korrekta saker som utsugar, utbildningar om kemikalier och medi­cinska kontroller när man jobbar med naglar, säger en person som nyligen jobbade på Dashl. 

Blev av med provanställningarna

När hon ifrågasatte arbetsmiljön och pratade om facket avslutades hennes provanställning. 

En annan tjej fick också sin provanställning avslutad i förtid efter att hon anklagats för att ha skrikit åt en kollega. Hon menar att det var ett missförstånd och att hon aldrig fick chans att förklara situationen. 

– Jag tror att det egentligen handlade om att ägarna tyckte att jag ifrågasatte för mycket.

– Jag har gått flera utbildningar. De flesta andra anställda var väldigt unga tjejer, som inte visste så mycket om till exempel riskerna med ­kemikalier, säger hon.

Kritiken mot Dashl i korthet

Inget kollektivavtal som garanterar löne­ökningar, försäkringar, pension, fackligt ­inflytande med mera. 

 Låga löner. 

 Anställda måste själva ringa in vikarier vid ­sjukdom och redovisa varför de är sjuka. 

 Anställda riskerar att få sin provanställning avslutad om de ifråga­sätter brister i arbetsmiljön eller arbetsvillkoren.

 Inga punktutsugar, som är viktigt för att de anställda inte ska andas in kemikalier eller damm. 

Det finns många regler och lagar för kemikalier i arbetet. Bland annat ska arbetsgivaren risk­bedöma varje arbetsmoment och stå för kost­naden för olika skydd. 

Enligt Handelsnytts källor används flera kemikalier som återfinns på Arbetsmiljöverkets lista över ämnen som lyder under föreskrif­terna om hygieniska gränsvärden.

Det är väldigt mycket otrevliga kemikalier som man går runt i hela dagarna

Fredrik Haux

Dessa regler gäller i alla verksamheter där luft­föroreningar förekommer. Gränsvärden finns för drygt 500 farliga olika ämnen. Arbetsgivare måste se till att anställda inte utsätts för halter över gränsvärdena.

– Det är väldigt mycket otrevliga kemikalier som man går runt i hela dagarna. Det är viktigt att man inte andas in det i onödan, säger Fredrik Haux, sakkunnig inom bland annat ventilation och luft­kvalitet på Arbetsmiljöverket.

– Punktutsug är det viktigaste på en nagelsalong, fortsätter han.

– Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning och se till att minimera de risker som finns. Har man inte gjort det så bryter man mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Fredrik Haux, sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

Personer som jobbar mer än 30 minuter per vecka med cyanoakrylater och metaakrylater, som bland annat finns i franslim och nagellim, måste gå en utbildning.

Dessutom ska arbets­givaren se till att personerna genomgår medicinska kontroller både innan de börjar jobba och sedan med jämna mellanrum.

Materialen kan leda till allvarliga allergiska besvär, till exempel andningssvårigheter, hosta, kliande och rin­nande ögon, astma eller eksem.

Dashls manikyrer är ”non-toxic”

Dashl jobbar inte med dessa farliga kemikalier alls – utan säger att deras manikyrer är ”non-toxic”.

– Vi använder inte akryl eller gel själva men det kommer ju in kunder var och varannan dag som har gjort naglar i akryl någon annanstans. Då måste vi hantera det i alla fall, säger Emma. 

Ett vanligt munskydd, som många salonger använder, hjälper inte mot kemikalier och damm.

Ett andningsskydd med minst märkning FFP2 är bättre och filtrerar bort damm och partiklar. Men det är den så kallade punktutsugen som är viktigast, den tar bort både slipdamm och irriterande ångor.

Jag får allergiska reak­tioner. Mina ögon rinner och är helt röd­sprängda.

Handelsnytt har besökt några av Dashls ­beauty bars och vi har inte sett några punkt­utsugar, eller att anställda använder munskydd. 

Det finns också kritik mot hur de anställda sitter och jobbar. 

– Jag har ont i ryggen, axlarna och hand­lederna och benen domnar bort. Jag får stressa mellan kunderna för att hinna få några minuter att resa mig upp. Jag får också allergiska reak­tioner. Mina ögon rinner och är helt röd­sprängda.

– Jag har jobbat med detta i många år på andra ställen, men det är först på det här jobbet som jag fått problem. Jag kommer behöva sluta med mitt yrke, som jag älskar, säger Emma. 

Inget kollektivavtal

På sin hemsida skriver Dashl att de har fokus på hållbarhet och schysta arbetsförhållanden. Men företaget har inget kollektivavtal.

Det ­brukar säkerställa att anställda har grund­läggande villkor som pension, försäkringar, fackligt inflytande och löner i nivå med resten av branschen. 

På sin hemsida skriver Dashl dessutom att de som jobbar på företaget kan bli ekonomiskt oberoende. 

– Lönerna är katastrof. Jag har över tio års erfarenhet och tjänar 140 kronor i timmen, säger Emma. 

Hennes timlön kan jämföras med lönen i skönhetsavtalet, Handels kollektivavtal för branschen, där minimilönen för en anställd utan erfarenhet är 138:56 kronor.

Anställda måste själv hitta vikarie vid sjukdom

Det finns också kritik mot företagets regler vid sjukanmälan.

Om man blir sjuk eller måste vabba ska det anmälas på telefon senast klockan 19 dagen innan. Något som i princip är omöjligt om man vaknar på morgonen med influensa. 

Lena Åkesson, ombudsman på Handels, menar att det inte skulle hålla i en domstol om man blir straffad på grund av det. 

På Dashl måste också den som blir sjuk själv ringa runt för att hitta en ersättare. 

Lena Åkesson, ombudsman på Handels.

– De anställda har väl inget arbetsgivar­ansvar? Det är bara chefer som har sådant ansvar i sin befattning, säger Lena Åkesson.

Anställda måste dessutom ringa hr-ansvarig och redovisa sitt sjukdomstillstånd.

– Det behöver man inte heller göra. Det räcker att säga att man är sjukskriven. På den åttonde dagen av en sjukskrivning ska du lämna läkarintyg, men även då har du rätt att maska vissa delar.

– Det är sjuk­lönelagen vi pratar om och inget som en arbets­givare kan bestämma själv. 

Dashl: Kritiken stämmer inte

Dashl-anställda vittnar om låga löner och dålig arbetsmiljö. Men ägarna och grundarna Nina Akbari och Arbilina Nissan menar att kritiken inte stämmer.

De förnekar att de har eller har haft anställda med lång erfarenhet och utbildning på låga löner. 

”Vi har en lönetrappa baserad på utbildning, tidigare erfarenhet och anställningstid och ­betalar provision”, skriver de i ett mejl. Den börjar på 140 och slutar på 155 kronor för personal i beauty bars.

De säger att formuleringen om att man kan bli ekonomiskt oberoende genom att jobba för dem är en felaktig översättning från engelska som de nu har tagit bort från hemsidan.

Vill inte ha kollektivavtal

Nina Akbari och Arbilina Nissan skriver att de inte har kollektivavtal eftersom ingen anställd har efterfrågat det.

De förnekar att de skulle ha avslutat provanställningar på grund av att anställda ifrågasatt arbetsmiljön eller pratat om facket och säger att de välkomnar fackligt anslutna.

”Vi har en väldigt öppen företagskultur samt är oerhört måna om våra anställdas trivsel. Vi välkomnar därför alltid feedback.”

Finns diskrimineringspolicy

Med schysta villkor menar de bland annat flexibla arbetstider, som kan anpassas efter anställdas livssituation, friskvård och interna utbild­ningar.

De ska också ha en diskrimineringspolicy, arbetsmiljöhandbok och ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

De skriver att de gör riskbedömningar när det kommer till kemiska riskkällor, arbetsbelastning, arbetstid och ventilation i lokalerna. Och att de tagit avstånd från de värsta kemikalierna.

”Krävs inte punktutsug”

”Vi arbetar ej med konstnaglar eller frans­förlängningar. Det är ett aktivt beslut vi tagit på grund av de farliga kemikalier som finns i dessa material, vilka varken är bra för medarbetaren eller kunderna. De material vi arbetar med ­kräver inte punktutsug”. De tar heller inte emot kunder som har gjort naglar i akryl eller gelé, och det står på hemsidan.

De menar också att det inte förekommer något slipdamm eftersom de inte använder elfilar.

Ring in din egen vikarie

Ägarna förnekar att de kräver att anställda ska ringa in egna vikarier vid sjukdom, det gör en gruppchef, och att det är möjligt att komma in med sjukanmälningar även efter klockan 19 dagen innan.

De säger att de inte heller kräver att anställda ska redogöra kring sin sjukdom, för­utom om det finns risk för spridning av covid. 

MQ Market avslutar samarbete med dashl

Handelsnytt har sökt H&M och MQ Marqet för att fråga varför de samarbetar med Dashl. MQ Marqet svarar kort att de nyligen valt att avsluta samarbetet och att de har påbörjat avvecklingsplanerna i de fyra butiker där Dashl finns. De vill inte svara på varför samarbetet är avslutat.

 H&M svarar via presstjänsten: ”Vi tar den här kritiken på största allvar och kommer att ta detta vidare direkt med Dashl. Vi lämnar inga ytterligare kommentarer.”

Det här är Dashl

Ett skönhets­företag med åtta salonger, så kal­lade beauty bars, i Stockholm, Göte­borg och Malmö med anställda nagelteknologer, hårstylister och makeupartister. Salongerna ligger inne på H&M:s och MQ Marqets butiker.

 Dessutom har Dashl runt 350 frilansare som går att boka via hemsidan. 

 Företaget startades av Nina Akbari och ­Arbilina Nissan.