De förnekar att de har eller har haft anställda med lång erfarenhet och utbildning på låga löner. 

”Vi har en lönetrappa baserad på utbildning, tidigare erfarenhet och anställningstid och ­betalar provision”, skriver de i ett mejl. Den börjar på 140 och slutar på 155 kronor för personal i beauty bars.

De säger att formuleringen om att man kan bli ekonomiskt oberoende genom att jobba för dem är en felaktig översättning från engelska som de nu har tagit bort från hemsidan.

Vill inte ha kollektivavtal

Nina Akbari och Arbilina Nissan skriver att de inte har kollektivavtal eftersom ingen anställd har efterfrågat det.

De förnekar att de skulle ha avslutat provanställningar på grund av att anställda ifrågasatt arbetsmiljön eller pratat om facket och säger att de välkomnar fackligt anslutna.

”Vi har en väldigt öppen företagskultur samt är oerhört måna om våra anställdas trivsel. Vi välkomnar därför alltid feedback.”

Finns diskrimineringspolicy

Med schysta villkor menar de bland annat flexibla arbetstider, som kan anpassas efter anställdas livssituation, friskvård och interna utbild­ningar.

De ska också ha en diskrimineringspolicy, arbetsmiljöhandbok och ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

De skriver att de gör riskbedömningar när det kommer till kemiska riskkällor, arbetsbelastning, arbetstid och ventilation i lokalerna. Och att de tagit avstånd från de värsta kemikalierna.

”Krävs inte punktutsug”

”Vi arbetar ej med konstnaglar eller frans­förlängningar. Det är ett aktivt beslut vi tagit på grund av de farliga kemikalier som finns i dessa material, vilka varken är bra för medarbetaren eller kunderna. De material vi arbetar med ­kräver inte punktutsug”. De tar heller inte emot kunder som har gjort naglar i akryl eller gelé, och det står på hemsidan.

De menar också att det inte förekommer något slipdamm eftersom de inte använder elfilar.

Ring in din egen vikarie

Ägarna förnekar att de kräver att anställda ska ringa in egna vikarier vid sjukdom, det gör en gruppchef, och att det är möjligt att komma in med sjukanmälningar även efter klockan 19 dagen innan.

De säger att de inte heller kräver att anställda ska redogöra kring sin sjukdom, för­utom om det finns risk för spridning av covid.