Uppenbarligen tror det borgerliga blocket med SD som frontfigur i allians med M, KD och L att 600 kronor är lika mycket som 1 000 kronor som tillskott i pension för de allra fattigaste pensionärerna? 

En stor del av de pensionärer som lever på eller under marginalen har arbetat inom Handels med deltidstjänster och dåliga avtal. Förutom låga löner är denna grupp övervägande del kvinnor som tagit huvudansvaret för barn och hem. Det är en skam att det borgerliga blocket betraktar dessa kvinnor som soffliggare vilka inte har tagit sitt ansvar för sin pension! 

Minska klyftorna

Klassklyftorna i Sverige bara ökar och de rika blir rikare, samtidigt som de fattiga blir fattigare. Att beskatta förmögenhet och tillgångar, att slopa vinster i välfärden eller att ta bort räntebidragen är en väg att gå för att minska klyftorna i samhället. Detta är det borgerliga blocket emot inklusive SD.

SD framhärdar att man är ett arbetarparti samtidigt som man också vill avskaffa de regionala skyddsombuden och ta bort fackets möjlighet att utse skyddsombud och ersätta dessa med ombud från Arbetsmiljöverket. Man vill med andra ord försämra fackets möjlighet till inflytande över sin arbetsplats.

Tryggare samhälle

Snart är det val. Önskar man en mer rättvis ekonomisk politik som minskar klyftorna i samhället, ett tryggare samhälle, med bra villkor på jobbet, en trygg pension och ett samhälle där alla betraktas med respekt oavsett hur tjock plånboken är så ska man inte rösta på det borgerliga blocket. 

Valet i höst kan vara ett ödesval med tanke på den turbulens som råder i vår omvärld med stigande priser och inflation. De som drabbas värst är som vanligt den som har minst marginaler att leva på.

Frågan man då bör ställa sig är var man själv hör hemma i det politiska landskapet som medlem i Handels? Tillhör jag en utsatt grupp eller har jag min ekonomi, arbetsmiljö och framtid tryggad för en bra ålderdom? 

Kollektiva lösningar

Har man något val som medlem i Handels, eller skulle det gagna en att rösta på det borgerliga blocket inklusive SD? Knappast ifall man lyssnar på deras budskap. 

För att ordna upp orättvisorna krävs kollektiva lösningar som gagnar så stora grupper som möjligt i stället för individuella lösningar som endast gagnar ett fåtal.