De anställda på Ica Supermarket i Tibro i Västergötland kontaktade i vintras Handels för att få hjälp att bilda fackklubb. Första steget blev att utse fyra skyddsombud. Ett av dem är Towe Ljunggren.

– Det är viktigt att anställda kan vända sig till oss med frågor om arbetsmiljön, som vi sedan tar upp med ledningen, säger hon.

I kontakterna med Handels ombudsman berättade Towe Ljunggren att hon har politiska uppdrag för Sverigedemokraterna. Hon är vice ordförande i SD Tibro och står på plats fyra i valet till kommunfullmäktige där hon räknar med att bli invald.

”Det politiska något annat”

­Ombudsmannen påpekade att Handels och SD har olika ideologi och syn på fackligt arbete. Towe Ljunggren tycker inte att det spelar någon roll.

– Det fackliga handlar om vad som är bra på arbetsplatsen. Det politiska är något annat, säger hon.

En av hennes skyddsombudskollegor i Ica-butiken, Linda Henberg, står också på SD:s valsedel i kommunvalet. På andra håll i landet finns ytterligare minst tre Handels-skyddsombud som kandiderar för SD i höstens val.

Allas lika värde

Men enligt Handels ledning går det inte att skilja fackligt och politiskt så som Towe Ljunggren säger. Handelsmedlemmar med fackliga förtroendeuppdrag får inte samtidigt arbeta politiskt för Sverigedemokraterna.

Elisabeth Brandt Ygeman, Handels förste vice ordförande.

– SD har nazistiska rötter och står inte för alla människors lika värde, säger Handels förste vice ordförande Elisabeth Brandt Ygeman.

Hon anser att SD:s politik är fientlig mot facket, inte minst när det gäller arbetsmiljö och skyddsombud.

SD har i riksdagen röstat emot att regionala skyddsombud ska få större befogenheter. SD vill kapa banden mellan fackförbund och skyddsombud, och ersätta fackets regionala skyddsombud med ”oberoende arbetsmiljörådgivare” under Arbetsmiljöverket.

Försvaga facket

Om förslagen blir verklighet skulle det enligt Elisabeth Brandt Ygeman allvarligt försvaga fackföreningarna och försämra anställdas inflytande över arbetsmiljön.

– Precis som facket och arbetsgivarna förhandlar om löner och villkor är det en viktig princip att de anställdas fackliga företrädare är med och håller koll på arbetsmiljön.

– Om inte så blir de anställda svagare mot arbetsgivaren, och oseriösa arbetsgivare kan försumma arbetsmiljön ännu mer än i dag, säger Elisabeth Brandt Ygeman.

Klubbordförande fråntogs uppdrag

En klubbordförande i en skånsk Icabutik fick efter valet 2018 politiskt uppdrag för SD. Handels förbundsstyrelse beslutade att ta ifrån personen det fackliga uppdraget.

Beslutet överklagades två gånger och slogs till slut fast av en skiljenämnd.

Handels kongress 2021 ändrade stadgarna för att ytterligare betona människors lika värde och förenkla processen i liknande fall.

Att frånta någon hennes fackliga förtroendeuppdrag är inte detsamma som att utesluta henne som medlem i fackförbundet. Domstol har slagit fast att Transport gjorde fel när förbundet uteslöt en aktiv SD-politiker.

Lär mer om Handels och SD här.

Elisabeth Brandt Ygeman vill inte uttala sig specifikt om situationen på Ica Supermarket i Tibro. Men Handels rutin är att förtroendevalda med SD-uppdrag kontaktas och ombeds att välja bort ett av uppdragen.

I sista hand kan Handels förbundsstyrelse ta ifrån medlemmen det fackliga uppdraget, vilket skedde i ett fall efter valet 2018. 

Fel åsikter?

Towe Ljunggren är kritisk.

– Det är kränkande om vi som valts att företräda våra arbetskamrater inte får göra det för att någon annan tycker vi har fel åsikter, säger hon.

SD:s inställning till skyddsombud vill hon inte kommentera. Hon pekar dock på att SD i dag har en annan ställning än tidigare, och att M, KD och L är öppna för att samarbeta med SD.

Enligt Elisabeth Brandt Ygeman har Handels ingen anledning att ändra sin inställning till SD.

– SD har inte ändrat sig, det är Moderaterna och andra som har gjort det.

S och SD har flest kandidater från butik och lager

På valsedlarna i valen till riksdag, kommuner och regioner finns 366 kandidater som anger att de arbetar i butik eller på lager (inklusive chefer). Socialdemokraterna har flest kandidater, därefter kommer Sverigedemokraterna.

244 valkandidater anger på valsedeln att de arbetar i butik:

Socialdemokraterna           63
Sverigedemokraterna        33
Moderaterna                      32
Kristdemokraterna             29
Centerpartiet                     27                  
Vänsterpartiet                    18
Liberalerna                         12                  
Miljöpartiet                        6                    
Övriga                                 24

122 valkandidater anger på valsedeln att de arbetar på lager:

Socialdemokraterna           41
Sverigedemokraterna        35
Vänsterpartiet                    10
Centerpartiet                     9
Kristdemokraterna             6
Moderaterna                      4
Liberalerna                         4
Miljöpartiet                        3
Övriga                                 10

Källa: Valmyndigheten