I februari i förra året stängde Handels förbundsstyrelse av klubbordföranden i en skånsk Ica Maxi­butik från hennes fackliga förtroendeuppdrag. Orsaken var att kvinnan samtidigt har ett kommunpolitiskt uppdrag för Sverigedemokraterna. Detta strider enligt Handels mot förbundets stadgar eftersom det rör sig om ”verksamhet som är oförenlig med organisationens ändamål”. 

Kvinnan överklagade beslutet till Handels förbundsråd i maj, som dock lät avstängningen stå fast. Men hon överklagade även detta till en skiljenämnd. Nämnden bestod av tre ledamöter. Handels och den avstängda kvinnan utsåg var sin ledamot, och dessa två utsåg i sin tur en opartisk ordförande, i detta fall en domare från Arbetsdomstolen. 

Enligt domen var det rätt att stänga av klubbordföranden. 

– Det känns skönt att vi efter lång tids väntan fått ett beslut som säger att det kan bli lojalitetsproblem och konflikter att ha en aktiv Sverigedemokrat som klubbordförande. Nu kan vi agera utifrån den här domen om det skulle uppstå en liknande situation någon annan stans, säger Handels förbundssekreterare Mats Hedgren.

I domen skriver ledamöterna att det står i Handels stadgar att förbundet ska verka för jämlikhet, likabehandling, att alla människor har lika värde och att organisationen är feministisk och antirasistisk. 

I Sverigedemokraternas principprogram står det att partiet eftersträvar ett demokratiskt och jämställt samhälle och att alla är lika inför lagen. 

Men det står även att partiet motsätter sig adoption för ensamstående, samkönade par och polyamorösa grupper. Det står också att islamismens inflytande över det svenska samhället ska motverkas och att invandring från muslimska länder  med inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad. 

Där menar ledamöterna i nämnden att det skiljer sig så pass mycket på synen mellan Handels och Sverigedemokraterna syn att det finns fog för att lojalitetskonflikter kan uppstå i rollen som förtroendevald i förbundet. 

Kvinnan har avböjt att prata med Handelsnytt, men hennes ombud, Anders Elvingsson biträdande jurist från Fugleberg Advokater, säger att hon såklart är besviken.

– Både hon och jag hade ju hoppats på en annan slutsats. 

Kvinnan ska nu betala över 200 000 kronor till Handels för ombudskostnader.