I några områden som ligger nära arbetslivet finns distinkta skillnader mellan rött och blått. Socialdemokraterna vill förbättra arbetsmiljön på en rad sätt, även om kraven knappast dominerat valrörelsen.

Båtliv och hästsport

Arbetsmiljö saknas helt på Moderaternas lista över 85 angelägna politikområden, som däremot rymmer hjärtefrågor som båtliv och hästsport. Sverigedemokraterna, som M är inställda på att samarbeta med, har desto mer långtgående förslag när det gäller arbetsmiljö. SD vill göra skyddsombuden ”opolitiska” genom att bryta kopplingen till facket. Sak samma med a-kassan: bryt fackets inflytande och gör den statlig, kräver SD.

En SD-influerad borgerlig politik om arbetslivet skulle riskera att allvarligt försvaga facket som ju är anställdas viktigaste kanal för att försvara sina intressen på jobbet.

Vänsterpartiet driver krav som i flera fall ligger närmare Handels önskelista än vad Socialdemokraternas politik gör: skrota karensavdraget och totalförbjud vinster i välfärden, till exempel. 

Inte enbart rött

Problemet är att Magdalena Anderssons regeringsalternativ inte enbart är rött. Framför allt Centerpartiet är starkt emot vinstförbud i skola och vård, och har förmått den S-ledda regeringen att bidra till liberal politik som förändrad arbetsrätt. 

Ganska lite talar i dag för att den politiska kartan är så värst mycket tydligare efter 11 september. Men för den som värnar om arbetsmiljö och starka fackföreningar spelar det definitivt roll vem som blir statsminister.