Arbetsmiljö

Socialdemokraterna vill se över arbetsmiljöansvaret i gig-ekonomin, ta bort allmän visstid och reglera hyvling av arbetstid. Satsa på Arbetsmiljöverket och de regionala skyddsombuden. Bekämpa arbetslivskriminalitet och öka tillgången till företagshälsovård. Vänsterpartiet har liknande krav.

Moderaterna vill effektivisera Arbetsmiljöverket och lägga ner Myndigheten för arbetsmiljökunskap. I riksdagen har M och SD röstat emot regeringens förslag att ge regionala skyddsombud utökade befogenheter. SD vill göra skyddsombud ”opolitiska” genom att bryta kopplingen till facket. SD kräver hårdare tag mot arbetslivskriminalitet. 

A-kassa

Socialdemokraterna vill permanenta den tillfälliga förstärkningen av a-kassan som gjordes under pandemin. A-kassan ska även i fortsättningen vara frivillig och skötas av de fackliga organisationerna. Avgiften ska vara avdragsgill i deklarationen.

Moderaterna vill sänka a-kassan till de nivåer som gällde före pandemin. Ersättningen från a-kassan ska sänkas efter 100 dagar och upphöra efter ett år. SD vill göra a-kassan statlig och obligatorisk samt behålla det höjda ersättningstaket.

Sjukförsäkring

Socialdemokraterna vill se över karensavdraget (löneavdrag vid sjukdom) så att det blir mindre orättvist, till exempel mellan arbetare som måste vara på jobbet och tjänstemän som kan jobba hemifrån. Vänsterpartiet vill avskaffa karensavdraget.

Moderaterna vill ha kvar karensavdraget och återinföra den bortre tidsgränsen på 2,5 år i sjukförsäkringen. SD vill inte ha någon bortre tidsgräns.

Vinster i välfärden

Socialdemokraterna vill förbjuda skolföretag att ta ut vinst, och i övrigt ”stoppa vinstjakten” i välfärden och privatiseringar av akutsjukhus. Vänsterpartiet vill totalförbjuda all vinstdrivande verksamhet i välfärden.

Moderaterna vill slå vakt om friskolorna, men Skolinspektionen ska kunna stoppa vinstutdelning i skolor som tydligt misslyckas med sitt uppdrag. M, SD, KD, C och L har stoppat regeringens förslag att begränsa vinster i välfärden.

Källa: Partiernas hemsidor