Två lagerarbetare på Coops lager i Bro nordväst om Stockholm började bråka om en truck på julafton 2021. Bråket avbröts av en arbetsledare och de två männen skickades hem. I början av februari avskedade Coop båda två.

Arbetsgivaren har enligt facket inte lyckats visa vem som angrep vem i bråket. Handels ansåg att det var fel att avskeda männen och stämde därför Coop i Arbetsdomstolen. Facket medger att våld är oacceptabelt på en arbetsplats, men menar att bråket på lagret inte var våldsamt.

Efter skriftväxling i domstolen har Handels under sommaren ”frånträtt målet”, det vill säga förklarat att förbundet inte driver ärendet i Arbetsdomstolen. Ändå fortsätter Handels att stötta sina två medlemmar.

Henric Ask, förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd.

– Handels står bakom båda, men kan inte vara part i Arbetsdomstolen då det kan finnas en intressekonflikt mellan de två männen. Därför får de själva stå som parter i domstolen, förklarar förbundsjuristen Henric Ask på LO-TCO Rättsskydd som är ombud för en av männen.

Den andra mannen har fått ett annat ombud. Eftersom Handels inte längre är part i målen har det flyttats över till tingsrätten i Solna. Tingsrätten väntas avgöra målet under hösten.

Fakta: Avskedande och uppsägning

En anställd som har misskött sig på jobbet kan bli avskedad eller uppsagd. Detta regleras i lagen om anställningsskydd (las).

Avskedande får ske om den anställde misskött sig grovt, till exempel genom stöld, misshandel eller andra brott. Det gäller framför allt brottslighet som har koppling till jobbet. Vid avskedande får man lämna arbetsplatsen omedelbart och har inte rätt till uppsägningslön. Man blir också avstängd från a-kassan under 45 dagar.

Vid mindre allvarlig misskötsamhet kan den anställde bli uppsagd av personliga skäl. Då har man rätt till lön under uppsägningstiden. Uppsägning ska ha saklig grund.

Den som anser sig ha avskedats eller sagts upp felaktigt kan begära att beslutet ogiltigförklaras. Om en domstol förklarar uppsägningen eller avskedandet ogiltigt har den anställde rätt till skadestånd.

Många fall löses genom förlikning, det vill säga en uppgörelse mellan den anställde och arbetsgivaren innan tvisten gått till huvudförhandling i domstolen. Det brukar innebära att den anställde får en summa pengar av arbetsgivaren.