Handels ordförande Linda Palmetzhofer är nöjd med förbundets egen valrörelse där man propagerat för en S-ledd regering.

– Handels har gjort en otrolig insats! Vi har fört 60 000 samtal med medlemmar och anställda om arbetsplatsnära valfrågor. Vi ser att det har gett resultat, för bland LO-medlemmar är det fler som röstat på S och färre på SD än bland icke-medlemmar, säger Linda Palmetzhofer med hänvisning till SVT:s vallokalsundersökning (se faktaruta).

Oroväckande

Trots detta pekar resultatet i riksdagsvalet just nu mot en majoritet för högersidan (M, KD, SD och L), och en ny regering ledd av Ulf Kristersson (M).

– Det är oroväckande att SD är näst största parti, vi behöver fundera på vad det beror på. Och partierna på högersidan har politik som är negativ för våra medlemmar och andra arbetare.

Hon pekar bland annat på att M vill sänka ersättningen i a-kassan, att SD vill kapa fackförbundens täta band till både a-kassa och skyddsombud och att flera högerpartier är emot att ge mer befogenheter till regionala skyddsombud.

– Inom handeln finns många små arbetsplatser som saknar lokala skyddsombud, där har de regionala skyddsombuden en mycket viktig roll.

Hård linje mot SD

Handels har hittills haft som inställning att inte alls befatta sig med SD. Trots att SD nu ser ut att bli riksdagens näst största parti och få stort inflytande över politiken ser Linda Palmetzhofer ingen anledning att ändra inställning till partiet.

– Nej absolut inte. Det handlar om grundläggande ideologi och synen på alla människor lika värde.

Förtroendevalda i Handels som valts till politiska uppdrag för SD kan räkna med att få ett samtal från facket.

– Vi försöker få dem att förstå varför man inte samtidigt kan arbeta för SD och Handels. Handels medlemmar ska vara trygga med att ingen behandlas olika på grund av sin bakgrund.

Många arbetare valde SD

SVT:s vallokalsundersökning (Valu) visar att 42 procent av LO-medlemmarna röstat på S och 28 procent på SD.

Av väljare med arbetaryrke, oavsett fackligt medlemskap, röstade 31 procent på S och 29 procent på SD.

Läs mer i Arbetet