På Clas Ohlsson lyssnade företaget till slut till de anställdas förslag. Men tyvärr är de än så länge rätt ensamma. Det visar en rapport från Handels som släpptes i våras.

En av de tydligaste slutsatserna i rapporten är att handelsanställda vill ha större inflytande när det kommer till miljöarbetet på sina jobb. Hela 89 procent önskar att de hade mer att säga till om.

Miljöarbete facklig fråga

Enligt Martin Rosenström, utredare på Handels, är miljöarbetet en viktig facklig fråga. 

– Man kan likställa den med digitaliseringen. Vi som fackförbund är i grunden kanske inte så intresserade av tekniken. För oss handlar det om villkor. Men eftersom tekniken och digitaliseringen är en del av vardagen så påverkas anställda. Därför måste vi förstå utvecklingen och vara med och styra den. Det är samma med miljön, säger han.

Frågan är – kommer omställningen ske tillsammans med de anställa på ett ordnat och rättvist sätt, eller kommer den bli mer kaotisk utan att personalen får vara med och tycka till?

Den frågeställningen avspeglar sig också i svaren i rapporten. 64 procent anser att de förändringar som görs kopplat till klimatomställningen måste samspela med bra arbetsvillkor.

Nya krav på handeln

– Det här kommer bli en enorm fråga i framtidens handel. Vi ser också redan i dag en frustration. Anställda vill ha inflytande, men får inte det, säger Martin Rosenström.

Rent konkret kan det röra sig om att få tid och möjlighet att informera kunder om produkters miljöpåverkan, att kunna värdera och prissätta begagnade varor eller att få påverka sortiment i mer hållbar riktning.  

Här är utbildning en nyckel. Och där finns en del i övrigt att önska. 83 procent av de som svarat anser att dagens kompetensutveckling inte lever upp till de krav som ställs på ökad hållbarhet.

– Förbättrar man sig inte här kan det sluta illa. Det påverkar i slutändan företagens resultat negativt, säger Martin Rosenström.

Så tycker anställda om klimatomställningen

97 procent anser att det finns ett behov av miljö- och klimatomställning i handeln.

68 procent svarar nej på frågan om företaget de jobbar på har ändrat sin verksamhet för att främja cirkulär konsumtion.

Mellan 84 och 87 procent tycker att företagen mest satsar på det som är lätt att genomföra och marknadsföra eller det som kan spara pengar eller öka intäkterna.

85 procent av de svarande tycker att klimatarbetet i deras företag är toppstyrt och att de själva saknar inflytande.

89 procent, vill ha mer inflytande i miljö och klimatfrågor på sitt jobb.

Rapporten bygger på en enkät gjord av Novus som drygt 1000 butik- och lageranställda medlemmar i Handels svarat på.