Önskelistan över förbättringar i kollektivavtalen är lång när förtroendevalda Handelsmedlemmar från avdelningarna i Västerås och Uppsala har samlats till gemensam avtalskonferens i Bålsta. Nu gäller det att välja ut det allra viktigaste att kämpa för i förhandlingarna med arbetsgivarna.

– 100 procent ob hela lördagen, föreslår någon i gruppen för butiksanställda i Västeråsavdelningen.

– Det går arbetsgivarna aldrig med på, invänder Elisabeth Sandback som varit med länge.

– Men på helgaftnar som julafton och nyårsafton borde vi absolut få högre ob, tycker hon.

Efter diskussion blir det ett av de krav som gruppen prioriterar, tillsammans med fria arbetsskor och fler lediga helger.

Högre pension

Bland de anställda på lager och e-handel finns många som vill ha högre insättningar till avtalspension.
– Vi ligger långt efter tjänstemännen och andra LO-förbund, och många av oss har inte råd att själva spara till sin pension, argumenterar Mikael Nielsen från Enköping.

Lagerarbetarna i Uppsalaavdelningen valde mellan många förslag till förbättringar i avtalet.

Han har dessutom tänkt ut ett sätt att motverka den ”negativa löneglidning” som uppstår när anställda med relativt hög lön slutar och ersätts med nyanställda som tjänar betydligt mindre.

– Vi borde kräva ett system där en del av mellanskillnaden fördelas till dem som stannar kvar. Då kan vi få positiv löneglidning, säger Mikael Nielsen som lyckas få kamraterna i gruppen att lyfta fram förslaget som ett prioriterat krav.

Tuffaste någonsin

Handels ordförande Linda Palmetzhofer som leder konferensen både peppar och skrämmer deltagarna.

Linda Palmetzhofer Handels Avtalsrörelse
Det här ser ut att bli den tuffaste avtalsrörelsen någonsin, varnar Handels ordförande Linda Palmetzhofer på avtalskonferensen i Bålsta.

– Det här ser ut att bli den tuffaste avtalsrörelsen någonsin, varnar hon och pekar bland annat på den höga inflationen och den väntade lågkonjunkturen.

Linda Palmetzhofer manar medlemmarna att vara beredda.

– Värva fler medlemmar på jobbet. Var beredda på att vi kan tvingas gå ut i konflikt. Nu kör vi!

Vägen till nya kollektivavtal

Under 2023 ska nya kollektivavtal förhandlas fram för handelsanställda och många andra grupper på arbetsmarknaden. För butiksanställda och lagerarbetare löper nuvarande kollektivavtal ut 31 mars. Detta är vägen till nya kollektivavtal:

Våren 2022: Delegationer
Handels utser förhandlingsdelegationer. Det är grupper av förtroendevalda medlemmar som ska medverka som bollplank till Handels ledning när avtalen förhandlas fram.

Oktober 2022: Konferenser
Avtalskonferenser i Handels 19 avdelningar. Cirka 1 000 förtroendevalda diskuterar vilka krav Handels ska ställa i avtalsförhandlingarna med arbetsgivarna.

25 oktober 2022: LO-samordning
De 14 fackförbunden i LO bestämmer om de ska driva gemensamma krav i avtalsrörelsen och i så fall vilka. Om LO-förbunden driver gemensamma krav lovar de att stötta varandra för att få igenom dem i förhandlingarna med respektive arbetsgivare.

December 2022: Industrin går först
Fack och arbetsgivare i industrin byter avtalskrav och börjar förhandla. Industrins kollektivavtal blir vägledande för löneökningarna för andra branscher. Man säger att industrin sätter ”märket”.

Januari 2023: Handelns tur
Handels förbundsstyrelse beslutar om fackets avtalskrav. Därefter byter Handels ledning avtalskrav med arbetsgivarorganisationen Svensk Handel. Det betyder att facket och arbetsgivarna lämnar sina krav på hur kollektivavtalen ska förändras. Sen börjar förhandlingarna.

1 april 2023
Nya kollektivavtal för butiker och lager börjar gälla – om facket och arbetsgivarna har kommit överens. 

April 2023 och senare
Förhandlingar om kollektivavtal på andra avtalsområden, till exempel kooperationen, frisörer och folkrörelseanställda.

Om avtal inte blir klart
Om det inte finns något nytt avtal när det gamla löper ut kan facket varsla om konflikt för att få igenom sina krav. Den vanligast formen av konflikt är strejk. Då vägrar de anställda på vissa arbetsplatser att jobba fram tills ett nytt kollektivavtal är klart. Vid strejkvarsel tillkallas medlare för att få facket och arbetsgivarna att enas innan strejk bryter ut. Varsel om strejk har förekommit ganska ofta, men senast Handels faktiskt strejkade för nya kollektivavtal var 1995.

Vad är ett kollektivavtal?

Ett avtal mellan facket och arbetsgivaren om vilka anställningsvillkor som ska gälla på arbetsplatsen. Till exempel löner, ob-ersättning, arbetstider och ledighet. De flesta kollektivavtal förhandlas på central nivå mellan ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation. Då gäller samma regler på alla arbetsplatser med avtal inom en bransch. 

Vilka kollektivavtal finns för medlemmar i Handels?
Handels har drygt 25 kollektivavtal med olika arbetsgivarorganisationer. Flest medlemmar berörs av de största avtalen mellan Handels och Svensk Handel: Detaljhandelsavtalet och Lager- och e-handelsavtalet. Dessutom finns kollektivavtal för anställda i kooperationen, liksom frisörer och tjänstemän i folkrörelsen.

Hur länge gäller ett kollektivavtal?
Det varierar – oftast mellan ett och tre år. Nuvarande avtal för butiks- och lageranställda gäller i 29 månader från 1 november 2020 till 31 mars 2023.