En del har blivit bättre, men mycket återstår att göra. Ungefär så sammanfattar floristen Maria Karlsson läget, fem år efter att hon var med och drog igång uppropet #obekvämarbetstid. 

Uppropet publicerades i januari 2018 i Handelsnytt och hade då samlat nära 400 namnunderskrifter och vittnesmål. Fler har kommit till sedan dess, frågan har varit uppe på Handels kongress och för drygt ett år sedan återstartades uppropet. 

– Pandemin kom lite i vägen. Men nu är vi på gång igen och det kommer bli mer aktivitet senare i höst. Just nu projektleder jag Metoo-dagen, som blir den 12 november i Umeå. Då är fokus på alla branscher, inte bara handeln, säger Maria Karlsson. 

Vad har förändrats sedan 2017? 

– Medvetenheten om sexuella trakasserier har blivit större. Och det är väldigt viktigt för att vi ska gå framåt. Om inte något kommit ut i ljuset hade vi gått bakåt.

Rapporteringen har också blivit öppnare, framför allt om de grövsta händelserna. Det andra, som att någon blir kallad för hora eller blir tagen på brösten, det fortsätter och pratas inte mycket om. Det som rapporteras är bara toppen på isberget. 

Hur ska man komma åt tystnaden i handeln?

– En sak är att osäkra anställningar, som det finns mycket av i vår bransch, också ger en osäker kultur och arbetsmiljö generellt. Jag kan inte förstå att arbetsgivarna i Svensk Handel inte gör mer.

Det kan inte bara vara den utsatta parten, vi anställda, som jobbar för förändring. Det finns ganska enkla saker man kan göra för att öka tryggheten – som att ingen ska behöva jobba ensam och alltid vara två vid stängning.

I handeln finns ju risken att bli utsatt också från kunderna – hur ser det ut där i dag?

– Kundproblematiken är fortfarande stor. Vi kan se i vittnesmål från anställda som skrivit under uppropet, att det ofta är den som är utsatt som får skulden.

Det har väl skett en viss förändring i attityder även där, men det är svårt att hantera. Ofta stannar det vid policydokument, men väldigt lite görs i praktiken. 

Vad hoppas du ska hända framåt? 

– Jag önskar bättre samarbete mellan fack och arbetsgivare. Det måste vara tydligt att det är arbetsgivarens ansvar att få bukt med problemet. Vi som jobbar med de här frågorna är starka och kommer aldrig att ge oss.

Det är också bra och hoppfullt att Handels tycker att uppropet och kampen mot sexuella trakasserier är viktig och vill jobba vidare med den. 

#obekvämarbetstid

#obekvämarbetstid – handelns eget #metoo

Handelsbranschens metooupprop #obekvämarbetstid startades hösten 2017 av bland andra Maria Karlsson. 

Den 10 januari 2018 publicerade Handelsnytt uppropet med 377 underskrifter och flera vittnesmål. 

Sedan dess har #obekvämarbetstid bland annat skrivit en rapport med Handels och lobbat för en lag om att porta kunder som trakasserar personal. Riksdagen klubbade igenom den i januari i år och den börjar gälla 1 mars 2021.

Den 10 januari 2021 startade #obekvämarbetstid om och samlar åter in vittnesmål.

Utställning och temadag om #metoo

Den 15 oktober invigs utställningen #metoo på Kvinnohistoriska museum i Umeå.
”Det är en utställning om de som var med – som agerade, reagerade, förändrade arbetsplatser, samlade berättelser, påverkade politiken och gick ut på gator och torg.”

Den 12 november hålls #metoodagen, även den i Umeå.