Handels färska rapport om hur skyddsombuden uppfattar chefers kompetens på arbetsmiljöområdet ger en dyster bild av läget i branscherna.

Skyddsombuden pekar på brister hos arbetsledningen, både när det gäller utbildning, intresse och tid att jobba med arbetsmiljön. 

Men Ola Axelsson, förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Svensk Handel, tillbakavisar kritiken:

– Rapporten är ju inte facit när det gäller arbetsmiljön inom handeln. Min uppfattning är att våra medlemsföretag har en god arbetsmiljö och arbetar aktivt med den.

Det innebär naturligtvis inte att varje enskilt företag alltid gör allting rätt. Men arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan med anställda och skyddsombud, som också har ett ansvar att lyfta sådant som behöver förbättras, säger han. 

Gemensamma arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar – hur stöttar ni era medlemmar i de frågorna?

– Vi ger mycket rådgivning, information och utbildning till medlemsföretagen. I grunden har de egen kompetens på området, men en viktig del i vårt arbete är att stötta dem. Vi har också mycket god samverkan med Handels.

Till exempel har vi tagit fram partsgemensamma arbetsmiljöutbildningar. Så sent som i går hade vi ett webbinarium om belastningsergonomi för lager och e-handel tillsammans med Handels. Den riktade sig både till chefer, medarbetare och skyddsombud. 

Vad kan ni göra mer?

– Det är klart att vi alltid funderar på vad vi ska göra för att arbetsmiljön ska bli ännu bättre. Det är ett område där man aldrig går i mål eller blir klar.

Det kommer hela tiden nya saker som man måste arbeta med. Vi kan inte undvika att det finns olika uppfattningar om vad som är bra eller mindre bra, det får man respektera och jobba tillsammans framåt. 

Företag bär ansvaret för arbetsmiljön

Handels vill ha mer fokus på arbetsmiljökompetens när nya chefer tillsätts – håller du med?

– Det är redan en förutsättning att man har kunskap om arbetsmiljöfrågor för att kunna vara chef eller arbetsledare.

Den grundläggande kunskapen kan se olika ut beroende på hur och var verksamheten bedrivs. Och det är företagen som bär ansvaret för arbetsmiljön, de ska se till att bedriva det arbetet på ett sätt som är bra utifrån den egna verksamheten.