Att gå till jobbet varje dag och veta att cheferna inte kan tillräckligt om arbetsmiljöfrågor. Att inte känna sig säker på att ledningen vet hur de ska hindra för hög arbetsbelastning. Att kanske få färre timmar eller tråkigare arbetsuppgifter som bestraffning.

Allt detta är verklighet för många som jobbar inom Handels områden, visar den färska undersökningen, där över 800 skyddsombud har svarat på frågor om chefernas arbetsmiljöarbete.

Sämst ställt på lager

Läget är sämst för anställda på lager och e-handel. Särskilt när det gäller hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning. Där upplever två av tre skyddsombud att chefernas kompetens är ganska eller mycket dålig. Många chefer saknar också tid och intresse för arbetsmiljöarbetet.

I rapporten slås det också fast att arbetsgivarna måste se till att cheferna får bättre utbildning. Det håller Jerry Mäkelä med om. Han är huvudskyddsombud på Tranpenad, som bemannar dryckeslagret JF Hildebrand i Jordbro, och har lång erfarenhet av arbetsmiljöarbete.

Vad saknar chefer/arbetsledare? Såhär svarade skyddsombuden:

– Just nu har jag tur och tycker att mina närmaste chefer är bra, en av dem är till och med före detta skyddsombud. Men generellt tycker jag att de måste gå mer kurser i arbetsmiljö. Det bästa skulle vara om vi kunde gå utbildningar ihop, så att skyddsombud och ledning har hört samma sak – då skulle vi prata samma språk, säger Jerry Mäkelä. 

Jerry Mäkelä
Jerry Mäkelä, huvudskyddsombud Tranpenad

Prioritera utbildning

Handels andre vice ordförande Martin Nyberg tycker att arbetsgivarna måste prioritera arbetsmiljöutbildning hårdare än i dag. Till exempel när man tillsätter nya chefer. 

– Det gäller att säkerställa att personen som ska bli chef har tillräckliga kunskaper även på arbetsmiljöområdet. Där måste de ta större ansvar. Vi från fackets sida ser ju att det är av yttersta vikt att vi utbildar våra skyddsombud – då måste vi kräva att arbetsgivarna gör samma sak, säger han.

Undersökningen visar att läget för butiksanställda är något bättre än för lageranställda. Men det finns mycket att göra även där. Till exempel när det gäller att planera schemaläggning och bemanning. Omkring hälften av skyddsombuden i butiker svarade att cheferna har för dåliga kunskaper på det området. 

Martin Nyberg, andre vice ordförande
Martin Nyberg, Handels andre viceordförande

Så stor andel anser att chefer/arbetsledares kunskaper brister i följande:

”Ledningen brydde sig inte om arbetsmiljön”

Jenny Schyllert jobbar i kassalinjen på Ica Maxi i Kristianstad. Hon är ganska ny som huvudskyddsombud, men har jobbat i butik i 28 år och har sett både det ena och det andra. 

Hon upplever att den nuvarande ledningen har koll på arbetsmiljöfrågorna – både när det gäller den fysiska arbetsmiljön och den organisatoriska, som bemanningen.  

– Vi måste till exempel få våra scheman fyra veckor i förväg och det fungerar som det ska. Men på min tidigare arbetsplats brydde sig inte ledningen om arbetsmiljön, de visste inte hur de skulle ta hand om personalen och hade inte koll på reglerna. Det funkar mycket bättre här, kanske för att det är en större arbetsplats, säger Jenny Schyllert.  

Jenny Schyllert, huvudskyddsombud på Ica Maxi Kristianstad.

Favorisering och bestraffning med schema

Att chefer använder sig av schemaläggning, antal timmar och arbetsuppgifter för att favorisera eller bestraffa personalen förekommer också, visar undersökningen. Över hälften av skyddsombuden inom lager har svarat att det händer. 

– Hos oss har de flesta samma schema. Men vi kan ibland se favorisering på hur rundorna planeras och vad folk får plocka. En del får alltid plocka mycket för att cheferna tycker att han är snabb och bra. Men hur ska man bli en bra plockare om man alltid får bottenskrapet, säger Jerry Mäkelä. 

Om undersökningen

Varje år svarar skyddsombuden i Handels på en enkät om arbetsmiljön på arbetsplatserna. Undersökningen genomfördes under en vecka i september. 801 skyddsombud svarade, vilket motsvarar 24 procent av de som fick enkäten. 

Här kan du läsa rapporten ”Undersökning bland skyddsombud om ledarskap”