– Det känns fantastiskt! Jag är så glad att det vi gör premieras så här. Det blir ett bevis på att det vi gör i klubben är rätt, när vi hela tiden försöker hitta konstruktiva lösningar som är bra både för oss som jobbar och för företaget, säger Jordin Williams, som är ordförande i Handelsklubben. 

Jordin Williams och hans arbetskamrater är lagerarbetare och chaufförer på Martin & Serveras lager i Västberga i södra Stockholm. Företaget levererar varor till restauranger i Stockholmsområdet.

Alla får facklig introduktion

När det kommer nyanställda eller personer från bemanningsföretag får de alltid en facklig introduktion, berättar Jordin.

– Vi har en väldigt bra laganda här. Det finns en kultur och en stolthet som förs vidare. Man tänker inte på vad som är bra för mig, utan på vad som är bra för oss alla – då blir det också bra för den enskilde.

Vi har det bra här, med schysta villkor, bra löner och inkludering. 

Mångfald viktigt i branschen

Mångfald och inkludering är viktigt i logistikbranschen, bland annat för att många är utlandsfödda, säger Jordin. För att få till ett bra mångfaldsarbete är det viktigt att företagsledningen är med på noterna.

– Det genomsyrar hela företaget, ägarna driver det på ett seriöst och bra sätt. Det handlar om gemensam respekt för våra olikheter.

Vi är arbetskamrater, oavsett var vi kommer ifrån, hur gamla vi är, vilket kön eller sexuell läggning vi har. Det är bra om vi är en blandad grupp!

Jordin Williams är ordförande i Handelsklubben på Martin & Servera i Västberga.
Jordin Williams är ordförande i Handelsklubben på Martin & Servera i Västberga.

Klimatarbete i framkant

I motiveringen till priset lyfter Handels både den goda dialogen mellan fack och arbetsgivare, arbetsmiljön och mångfalden på arbetsplatsen. Men också klimatarbetet. 

– Ja, det är vi stolta över. Vi är framgångsrika och bland de första i branschen att ha transporter med ellastbilar. Det öppnar helt nya möjligheter för oss – det  är bra både för företaget och för oss som jobbar här, säger Jordin Williams. 

Handels förbundsordförande Linda Palmetzhofer delade ut priset till klubben på plats på lagret i Västberga i måndags.

– Det är roligt att komma till en arbetsplats som gör alla rätt, både när det gäller facklig samverkan och arbetsmiljö, sa Linda Palmetzhofer .

Handelns bästa arbetsplats 2022

”En arbetsplats där teamkänslan är i topp och där anställda är delaktiga i att förbättra arbetsmiljön och effektiviteten. Den goda dialogen mellan fack och arbetsgivare skapar lösningar som gynnar både anställda och företaget. Mångfald och klimatarbete präglar arbetsplatsen, där anställda är glada när de kommer till jobbet och mår lika bra när de går hem. Martin & Servera i Västberga är en värdig vinnare av Handelns bästa arbetsplats 2022.”

Handelns bästa arbetsplats utses årligen av Handels förbundsstyrelse.

Fakta: Handels klubb 282

Arbetsställe: Martin & Servera Västbergaterminalen

Antal medlemmar: 28

Ordförande: Jordin Williams