Svar på inlägget om att kräva högre löneökningar.

4,4 procent är ett historiskt högt märke, även om det inte når upp till den nuvarande höga inflationstakten. Men vi vet redan nu att det kommer vara tufft att få igenom. 

Strejkvapnet är en av de starkaste vapen vi har som fackförbund. Det är en möjlighet för oss att verkligen visa arbetarnas styrka och hur beroende samhället är av oss.

Så sent som 2020 varslade Handels om strejk för att få igenom den dåvarande låglönesatsningen. Strejk är med andra ord inget vi räds att ta till, men vi använder det inte lättvindigt.

Mötas i förhandling

Utgångspunkten behöver vara att kunna mötas med arbetsgivarna i förhandlingsrummet. Det är just detta som gör det svenska modellen så stark. Den värnar vi om. 

Det är tydligt att det främst är energipriserna som stått för att inflationen nu är så hög, inte lönerna.

Men att fullt ut försöka kompensera för den extremt höga inflationstakten enbart med högre lön är i detta läge varken möjligt eller önskvärt.

Sådana nivåer hade spätt på inflationstakten och förvärrat situationen för Handels medlemmar. 

Fler timmar i butik

För att kompensera för inflationen, de rusande räntorna och höga elpriserna behöver både politiken och arbetsgivarna kliva in och göra sitt. 

För arbetsgivarnas del innebär detta att inse att en löneökning nu är helt nödvändig. Vi behöver även se till att fler inom handeln får upp antalet timmar på sina kontrakt, framför allt inom butik.

Detta i sig ger mycket pengar i plånboken. Det innebär också att man som företag inom handeln absolut bör avstå utdelningar till sina ägare och detta kommer vi se till att man gör.

Elprisstöd, höjd a-kassa och inga chockhöjda hyror

För politikens del innebär det bland annat att få på plats ett ordentligt elprisstöd, att se till att nivåerna i a-kassan höjs och även ta höjd för att stödja hyresgästerna när nu hyrorna förväntas höjas.

I detta sista vilar också ett stort ansvar på fastighetsägarna att inte chockhöja hyrorna.

Handels har tillsammans med LO och alla LO:s förbund tagit fram ett krisvinterprogram, där vi tar upp en rad nödvändiga förslag för att vanliga människor ska kunna klara vintern. 

Vi ser till att andra tar ansvar

Möjligheterna för Handels att få till löneökningar och bättre villkor under denna avtalsrörelse är goda, men det kommer bli riktigt tufft.

Löneökningarna kommer i sig inte att kunna kompensera för den extremt höga inflationen och elpriserna. För detta behöver politiken och arbetsgivarna att ta ansvar och det kommer vi se till att de gör.