Svar på insändaren från Butiksanställd:

Jag vill börja med att säga att situationen du beskriver för dig och dina arbetskamrater låter förfärlig. Ingen ska behöva gå till jobbet och må dåligt. För det är precis som du säger meningen att ett skyddsombud ska bidra till tryggheten på jobbet, inte rasera den. 

Att vara skyddsombud är ett viktigt uppdrag, som man inte får missbruka. Man ska vara där för sina kollegor och bidra till en trygg arbetsmiljö. 

Avdelningen eller klubben

I regel väljs skyddsombuden av Handels lokala avdelning, men ibland kan det förekomma att en klubb på en arbetsplats väljer själva.

Oavsett vilket, ska man vända sig till sin lokala avdelning om man upplever att en förtroendevald eller ett skyddsombud på sin arbetsplats utsätter arbetskamrater eller en själv för kränkande behandling och bidrar till en dålig arbetsmiljö.  

Handels tar alltid all form av kränkande beteende på största allvar. Det är för oss helt oacceptabelt. Om det visar sig att ett skyddsombud eller annan förtroendevald i Handels beter sig olämpligt kan denna person fråntas sitt förtroendeuppdrag.  

Handels värdegrund

Handels jobbar stenhårt varje dag för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser i hela landet.

Då är det väldigt viktigt att de som representerar Handels själva bidrar till en bra arbetsmiljö och visar att man delar Handels värdegrund.  

Jag hoppas att du aldrig behöver uppleva den mobbing du beskriver igen. Men om det skulle ske så tveka inte att höra av dig till Handels rådgivning, eller din lokala avdelning.